امتیاز مثبت
۰
 
چاپ شماره سوم دوفصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی خوی
شماره سوم دوفصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی خوی چاپ و منتشر شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۱
کد مطلب: 10706
 
چاپ شماره سوم دوفصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی خوی
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از خوی، شماره سوم دوفصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی خوی چاپ و منتشر شد.
Share/Save/Bookmark