امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری نشست علمی تخصصی نقد کتاب در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
نشست علمی تخصصی نقد کتاب غربت علی در روایات فریقین تألیف دکتر زهره نریمانی عضو محترم هیأت علمی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه به صورت مجازی برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۴
کد مطلب: 11516
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از کرمانشاه، با همکاری واحد پژوهش نشست علمی تخصصی نقد و بررسی کتاب غربت علی در روایات فریقین تألیف دکتر زهره نریمانی عضو محترم هیئت علمی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار شد، ناقد کتاب این جلسه علمی دکتر مسعود اقبالی عضو هیأت علمی و معاون دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه بودند، این جلسه به صورت مجازی در سامانه الکترونیکی با حضور دانشجویان برگزار شد.
در این نشست ابتدا مؤلف هدفش را از تالیف کتاب این گونه بیان می کند: عظمت و مظلومیت علی بسیار فراتر و والاتر از آن است که بتوان با اندک نگارش و پژوهش آن را شناساند. فقط خود علی است که می توان عظمتش را از او فرا خواند و فقط فهم تنهایی های علی است که می تواند مظلومیت این ابرمرد تاریخ را به منصه ظهور بکشاند. درد علی فقط بغض و دسیسه دشمنش نیست که اینها صرفاً نمایانگر بخشی از عظمت اوست چرا که انسان هر چه بزرگتر و والاتر باشد دشمنان و حاسدان و کینه ورزان حقیرش افزون تر و سخت تر می گردند. از این دردناک تر، اینکه علی در میان پیروان عاشقش نیز تنهاست! در میان امتش، که همه عشق و احساس و فرهنگ و تاریخش را به علی سپرده است، تنهاست. او را همچون یک قهرمان بزرگ، یک معبود و يک اله می پرستند، اما نمی شناسندش و نمی دانند که کیست، دردش چیست، حرفش چیست، رنجش چيست، و سکوتش چراست؟
علی تنهاست، علی مظلوم است نه چون فرقش را در سجده گاه شکافتند بلکه چون حتی دوستدارانش حقش را نشناختند. گروهی او را تا حدّ الوهیت بالا برده به گونه ایی که برای خطاکاری های خود در طبیعت دخل و تصرف می کند و نعوذ بالله کاهلی های خود را جبران می کند و گروهی دیگر او را تا سر حدّ فردی که اندک معرفتی به شأن و دخت رسالت و حقیقت امامت ندارد، می رسانند و در ذهن هر دو، علی شخصی مبهم و مجهول و البته تنهاست که باید یا بدو حمله برد یا فقط از او تمجید نمود. راست گفت رسول بلند پایه خطاب به امام عاشقان: یا علیُّ، هلک فیک اثنان، مُحبٌ غال و مُبغضٌ قال.
در ادامه این نشست علمی دکتر اقبالی مطالبی در نقد و ارزیابی کتاب بیان کردند که خانم دکتر نریمانی به ارائه توضیحات مبسوط مبادرت داشت.
همچنین برخی از دانشجویان با شرکت در بحث، به ارائه نظرات و تبادل اطلاعات پرداختند که جلسه بصورت علمی درباره روایات و اقوالی که پیرامون امام علی(علیه السلام) و شخصیت ایشان بوده مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
Share/Save/Bookmark