امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه «جاهلیت فرهنگی مدرن از منظر قرآن و روایات» در دانشکده علوم قرآنی آمل
جلسه دفاع از پایان نامه «جاهلیت فرهنگی مدرن از منظر قرآن و روایات» در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۲
کد مطلب: 10698
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحاء از آمل، جلسه دفاعیه دانشجو عاطفه رزقی اسبو رشته علوم قرآن مجید مقطع ارشد با عنوان «جاهلیت فرهنگی مدرن از منظر قرآن و روایات» با راهنمایی دکتر سید معصوم حسینی و داوری دکتر جواد فرامرزی با نمره ۱۹.۷۵ و درجه بسیار خوب در تاریخ 98/11/20 ساعت ۱۰ صبح در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
این پایان نامه با نمره 19/75 و درجه بسیار خوب در دانشکده علوم قرآنی آمل پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
جاهلیت در معنای خاص به دوره قبل از ظهور اسلام در عربستان یعنی دوره بت پرستی گفته می شود. عصری که به دلیل ویژگی ها و احوال عرب آن دوره، مانند بت پرستی، خرافات، خرید و فروش زنان، زنده به گور کردن فرزند، برهنگی، جنگ و خونریزی و بسیاری از سنت های غلط و فرهنگ ناپسند، عصر جاهلیت نام گرفت. اولین بار واژه جاهلیت، در قرآن به دوران قبل از بعثت اطلاق شده است، بدون اینکه محدوده مکانی آن مشخص گردد. چیستی جاهلیت مورد اختلاف است. برخی جاهلیت را از ریشه جهل و در مقابل علم و در نتیجه به معنی نادانی گرفته اند ولی غالب اندیشمندان این معنا را نپذیرفته اند. مقصود از جاهلیت در قرآن عصری است که با تمام موازین و ارزش های اخلاقی، دینی، فرهنگی، درست در مقابل اسلام بوده است. با توجه به اینکه جاهلیت مفهومی مکان شمول و زمان شمول است، لذا هرکجا شاخصه های آن وجود داشته باشد جاهلیت به وقوع پیوسته است.
بررسی ها نشان می دهد که پس از گذشت هزار و چهارصد سال می توان ردپای همان فرهنگِجاهلی رادر دنیای امروز پیدا کرد. جاهلیت فرهنگی در عصر حاضر با لباس دیگر و به شکل مدرن، با ابعاد گسترده تری نسبت به عصر جاهلیت بروز پیدا کرده است.
تحقیق حاضر با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی سبب بروز جاهلیت فرهنگی مدرن شده است؟ و چه راه کارهایی برای برون رفت از این جاهلیت، در آموزه های دینی آمده است؟ طبق مطالعات انجام شده عوامل فردی و اجتماعی متعددی سبب بروز جاهلیت فرهنگی مدرن شده است که در این تحقیق به برخی از آن عوامل پرداخته می شد. همچنین راهکارهایی برای برون رفت از این عوامل با تکیه بر آیات و روایات ارائه شد.
می توان از جمله مهمترین عوامل جاهلیت در عصر حاضر، به تسلیم نشدن در برابر قوانین الهی، عدم شناخت و معرفت نسبت به امام عصر(ع)، دین گریزی، حاکمیت هوای نفس، خرافات، علم باوری افراطی و تهاجم فرهنگی اشاره کرد.
امروز درک و شناخت معنای حقیقی جاهلیت و بررسی عوامل بروز آن و اتخاذ راهکارهای صحیح مقابله همه جانبه با آن یک ضرورت است.
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱- چه عواملی موجب جاهلیت فرهنگی مدرن شده است؟
۲- چه راهکارهایی در آموزه‌های دینی برای برون رفت از جاهلیت فرهنگی ارائه شده است؟
Share/Save/Bookmark