امتیاز مثبت
۰
 
پذیرش مقاله دکتر محمدی راد در هشتمین همایش علمی پژوهشی ایران
مقاله رئیس دانشکده علوم قرآنی مراغه در هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران پذیرفته شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۸
کد مطلب: 10814
 
پذیرش مقاله دکتر محمدی راد در هشتمین همایش علمی پژوهشی ایران
 

به گزارش ایحا از مراغه، مقاله دکتر حمید محمدی راد، رئیس دانشکده علوم قرآنی مراغه، در هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران پذیرفته شد.
این مقاله با عنوان «روش شناسی تربیت علوی»، به این همایش ارائه شده است.
در چکیده این مقاله آمده است:
فرآیند تربیت مانند هر مقوله دیگر، راه وروش خاصی را می طلبد و کیفیت و کمیت کار هر مربی در گرو شناخت و استفاده از روشهای تربیتی است؛ یکی از مربّیان موفّق تاریخ بشریّت؛ امام علی(ع) می باشد و این موفّقیت مرهون روشهایی است که آن حضرت در این راستا به کار گرفته است.
بنابراین، آشنایی با روشهای تربیتی ایشان، برای همه مربیان ضرورت دارد. مقصود از روش، در علوم نظری، شیوه یا قاعده ای است که برای کشف حقیقت به کار می رود و در علوم عملی، مانند اخلاق، سیاست، تعلیم و تربیت، شیوه ای است که برای رسیدن به هدف عملی به کار گرفته می شود.
تفحّص و تجسّس در سیره نظری و عملی امام علی(ع) با رویکرد تربیتی، از انواع روشهای بینشی، گرایشی و رفتاری آن حضرت، پرده برداری می کند که شناخت و اِعمال آنها، فرآیند تربیت را محقق و نهالش را بارور می سازد.
در این نوشتار که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته، روشهای تربیتی امام علی(ع) بازیابی و بازخوانی شده است. براساس یافته های تحقیق، بصیرت افزایی، اسوه سازی، انگیزه زایی، امیدآفرینی، مهرورزی، تشویق، کرامت و هویت بخشی، تنبیه، تسهیل و اعتدال گرایی، عبرت اندوزی و پند آموزی از روشهای تربیتی آن حضرت است.

Share/Save/Bookmark