امتیاز مثبت
۰
 
چاپ مقاله استادیار دانشکده علوم قرآنی مشهد در مجله پژوهش های اسلامی زن و خانواده
مقاله «واکاوی تطبیقی (خودشیء‌انگاری) در زنان با گزاره های اسلامی» نوشته استادیار دانشکده علوم قرآنی مشهد در مجله پژوهش های اسلامی زن و خانواده منتشر شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۲
کد مطلب: 10913
 
 
به گزارش ایحا، مقاله «واکاوی تطبیقی (خودشیء‌انگاری) در زنان با گزاره های اسلامی» در شماره اول مجله پژوهش های اسلامی زن و خانواده منتشر شد.
این مقاله به قلم دکتر محمدعلی طاهری نژاد استادیار و همکار علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد و خانم سیده جمیله هاشم نیا، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشدو (نویسنده مسئول) این دانشکده تدوین شده است.
در چکیده این مقاله آمده است:
یکی از مهم ترین نتایج تحقیقات میدانی گسترده، می تواند بیان حقیقت و فلسفه دستورات اسلام و کارایی مفید آن برای بشر باشد. اهمیت انتخاب موضوع «خودشیء‌انگاری در زنان» از میان سایر تحقیقات میدانی از آن رو است که این امر امروزه از موضوعات و آسیب های اجتماعی پربسامد در جامعه بوده و تاکنون نیز از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین طبق این تحقیق، اجرای برخی فرمان های اسلامی به طور ویژه بهترین پیشنهاد برای پیشگیری و درمان این گونه آسیب ها دیده شده است.
در پژوهش حاضر ضمن ترجمه مقاله پنجم از کتاب مجموعه مقالات انگلیسی «خودشیء‌انگاری در زنان» توسط نویسنده مسئول، به واکاوی اصل موضوع «خودشیء انگاری» با روش تحلیلی و تطبیقی پرداخته شده و با استفاده از آیات و روایات، حقانیت و لزوم اجرای احکام دین از جمله حجاب بانوان، به ویژه در سنین نوجوانی و جوانی و نیز عدم ضرورت و وجوب آن برای زنان در سنین کهنسالی اثبات شده است.
همچنین براساس این تحقیق، ارتباط معناداری میان خودشیء‌انگاری با تبرّج، حجاب و خودشناسی، دریافت و تبیین شده که طبق نتایج آن، آموزه های دینی وجه بهتری را برای کنترل حس خودشیء انگاری در زنان ارائه کرده است.
مدیریت پژوهش دانشکده علوم قرآنی مشهد ضمن تبریک انتشار مقاله به نویسندگان، آرزوی دوام توفیقات را از درگاه الهی مسألت دارد.
شایان ذکر است، مجله پژوهش های اسلامی زن و خانواده توسط معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در مشهد منتشر می شود.
این نشریه به صورت دوفصلنامه و به زبان فارسی در حوزه های مرتبط با مطالعات و پژوهش های اسلامی در حوزه زن و خانواده مقاله می پذیرد.
Share/Save/Bookmark