امتیاز مثبت
۰
 
چاپ مقاله رئیس دانشکده علوم قرآنی مراغه در همایش ملی پژوهش های تفسیری قرآن کریم
مقاله رئیس دانشکده علوم قرآنی مراغه با عنوان «مبانی همزیستی مسلمانان با ملل دیگر در قرآن»، در مجموعه مقالات همایش پژوهش های تفسیری قرآن کریم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان چاپ شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۸
کد مطلب: 11453
 
 
به گزارش ایحا مراغه، مقاله دکتر حمید محمدی راد، رئیس دانشکده علوم قرآنی مراغه با عنوان «مبانی همزیستی مسلمانان با ملل دیگر در قرآن»، در مجموعه مقالات همایش پژوهش های تفسیری قرآن کریم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان چاپ شد.
لازم به ذکر است که این همایش دارای رتبه isc(کد ۶۲۱۲۱-۹۹۱۹۱) بوده و در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.
در چکیده این مقاله آمده است:
انسانها دارای هر کیش و آیینی که باشند براساس فطرت اجتماعی خویش ناگزیرند که با یکدیگر ارتباط و معاشرت داشته باشند. در دنیای کنونی که عصر ارتباطات نامیده شده، این نیاز بیش از هرزمانی خودنمایی می کند. در این راستا، روابط مسلمانان با سایر اقوام و ملل به ویژه پیروان سایر ادیان، نیز از جمله مسائلی است که در این برهه بار دیگر مورد توجه اندیشمندان بلکه آحاد بشر قرار گرفته است.
حال سؤال این است که در آموزه های مکتب اسلام، این روابط شناخته و پذیرفته شده است یا نه و در صورت پذیرش، مبانی آن چیست؟ مسئله روابط مسلمین با ملت های دیگر به ویژه با پیروان سایر ادیان همواره مورد توجه دین مبین اسلام بوده است؛ و رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) در روزهای آغازین بعثت، بر اساس آموزه های قرآن کریم، پیروان ادیان آسمانی را به مرابطه و تعامل صلح آمیز با محوریت یکتاپرستی دعوت نمود و مسلمانان نیز با تبعیت از سیره حسنه آن حضرت، زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان الهی را، سرمشق خود قرار دادند. در واکاوی آموزه های دینی، مبانی روابط حسنه و همزیستی مسلمانان با ملل دیگر از جمله اقلیتهای مذهبی، رونمایی می شود.
در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، سعی می شود که این مبانی، از آیات قرآن و روایات معتبر، استخراج و عنوان گذاری گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اصل های: آزادی عقیده، برابری انسانها، حفظ کرامت انسانی، آزادی بیان، مناظره(جدال احسن)، احترام متقابل، پرهیز از خشونت طلبی، پایبندی به پیمانها و همنوع دوستی، مبانی معاشرت زیبای مسلمانان با ملل دیگر می باشد و رعایت این اصول، زمینه همزیستی مسالمت آمیز و دور از خشونت را به ارمغان می آورد و همه انسانها بدون اینکه ستمگر یا ستم پذیر باشند، با آسایش و آرامش زندگی می کنند.
Share/Save/Bookmark