امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی شیراز
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی مشتقات (ش ی ع) در قرآن و ارتباط آن با مذهب شیعه در تفاسیر فریقین» در دانشکده علوم قرآنی شیراز دفاع شد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۳
کد مطلب: 10003
 
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی شیراز
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «بررسی مشتقات «ش ی ع » در قرآن و ارتباط آن با مذهب شیعه در تفاسیر فریقین» با نگارش آقای حجت مهدی یار دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر وفادار کشاورزی و داوری دکتر مجید صادقی مزیدی در دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره 17  در شیراز پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
چهار کلمه مشتق از ریشه ش ی ع، که عبارتند از شِيَع، شيعَة،أَشْياعَ و تَشيعَ در ۱۱ آیه از قرآن کریم آمده است. در این بین کلمات شيعَة و شیع (جمع شيعَة) دارای اشتراک لفظی با شيعَة، به معنای اصطلاحی پیرو مذهب تشیع، می باشند. این اشتراک گاهی موجب اختلاف نظر میان مفسرین فریقین گردیده است. برای نمونه آیات ۱۵۹ سوره انعام و ۳۲ سوره روم مومنین را از اینکه دچار تفرقه شده و شیع گردند نهی کرده است. در تعداد معدودی از تفاسیر اهل سنت، از جمله تفسیر المنار، شیعیان را از مصادیق نکوهش شدگان در این آیات شریفه دانسته اند. یا در آیه ۸۳ سوره مبارکه صافات ابراهیم (ع) را شیعه نوح (ع) معرفی نموده است. بعضی از مفسرین شیعی لفظ شیعه را در این آیه شریفه با مذهب تشیع مرتبط دانسته و روایاتی در این باب ارائه داده اند.
این پژوهش به روش تحلیلی – تطبیقی در راستای تبیین دامنه این اختلاف میان مفسرین فریقین، جمع آوری و دلائل ارائه شده، تحلیل شده است. نتایج بحث نشان می دهد که شیعه می تواند دارای دو معنی گروه و پیرو باشد. صرفا چنانچه شیعه به معنای گروه باشد جمع آن شیع می شود و در صورتی که شیعه به معنای پیرو باشد جمع آن همان شیعه است. بنابراین لفظ شیع در آیات ۱۵۹ سوره انعام و ۳۲ سوره روم به معنی گروه ها و یا گروه گروه بوده و هیچ ارتباطی با مذهب تشیع ندارد. در بررسی آرای تفاسیر فریقین مشخص گردید که هیچ تفسیری لفظ شیع را به معنی پیروان نگرفته و از نظر معنایی آن را به مذهب تشیع مرتبط نکرده است. اما چند تفسیر اهل سنت شیعیان را از مصادیق نکوهش شدگان این آیات شریفه دانسته اند.
Share/Save/Bookmark