امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه عوامل و موانع تغییر سبک زندگی در دانشکده علوم قرآنی زاهدان
جلسه دفاع از پایان نامه عوامل و موانع تغییر سبک زندگی در دانشکده علوم قرآنی زاهدان برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۶
کد مطلب: 9185
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه «عوامل و موانع تغییر سبک زندگی» در مقطع کارشناسی و با نگارش دانشجو فاطمه ناظمی در محل سالن جلسات دانشکده علوم قرآنی زاهدان برگزار شد.
استاد راهنمای این پایان نامه جناب آقای دکتر عباس یوسفی و استاد داور جناب آقای رضا سقای ملاشاهی بودند و این پایان نامه در نهایت با نمره 18 پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
سبک زندگی یکی از پردامنه ترین بحث هایی است که همه ابعاد زندگی انسان را در برمی گیرد. امروزه شدیدا نیاز است که معارف قرآن و اهل بیت(ع) از حالت کلی گویی خارج شده و به عنوان دستورالعمل زندگی مورد توجه قرار گیرد تا بدین وسیله انسان و جامعه اسلامی هماهنگ با هم رشد کرده و به سوی کمال هدایت شوند. زیرا سبک زندگی اسلامی برای همه ابعاد و صحنه های زندگی فردی و اجتماعی پیروان خود، برنامه و دستورالعمل های جامع و واقع بینانه ای دارد.
هدف این پژوهش، بررسی تغییر سبک زندگی به سمت سبک زندگی اسلامی است. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و محقق به استخراج عوامل و موانع این تغییر براساس آموزه های قرآن پرداخته است. از منظر قرآن کریم عوامل تغییر سبک زندگی که در دو بعد فردی و اجتماعی عبارت از ایمان به خدا، شناخت ابعاد وجودی انسان، انس به قرآن، محتوای دین اسلام و تقوا است.
موانع اخلاقی، ضعف های اعتقادی، ایمان نداشتن به خدا و رسول و موانع معرفتی از موانع تغییر سبک زندگی در دو حیطه فردی و اجتماعی شمرده می شوند. در این بررسی ملاحظه گردید که سبک زندگی هر انسان از موضوعات مهم هر مکتب به شمار می رود و مکتب اسلام نیز عنایت ویژه ای به این موضوع دارد.
پذیرش سبک زندگی اسلامی، در هر زمان، بدون شک و به طور قطع سبب ریزش و نزول برکات می شود. ایمان به خدا مهمترین عامل تغییر سبک زندگی و نبود آن مهمترین مانع این تغییر می باشد که در آیات و روایات بسیاری بر آن تأکید شده است. بنابراین افراد و جوامع انسانی با آراستن خود به مجموعه عوامل تغییر و پشت سر گذاشتن موانع آن می توانند در راستای دستیابی به حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت گامی مهم بردارند.
Share/Save/Bookmark