امتیاز مثبت
۱
 
برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه پیش دفاع رساله دکتری دانشجو علی زهراب با موضوع «نظام قرآنی تأمین اجتماعی» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۴
کد مطلب: 11120
 
برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحاء از قم، جلسه پیش دفاع رساله دکتری دانشجو علی زهراب با موضوع «نظام قرآنی تأمین اجتماعی» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
این جلسه با حضور مهدی عبداللهی پور به عنوان استاد راهنما، سید محمد نقیب و علی غضنفری به عنوان استادان مشاور با داوری استادان محمود حکمت نیا، علی اصغر شعاعی و سکینه آخوند برگزار شد.
چکیده رساله:
تأمین اجتماعی، موضوعی است که به طور ویژه در کشورهایی با رویکرد حاکمیت دولت رفاه، مورد توجه قرار گرفته و فراخور اندیشه سیاسی نظام حاکم تعریف شده است.
هدف نهادهای تأمین اجتماعی، تأمین جنبه های اقتصادی و بیمه ای و حمایت معیشتی افراد جامعه است. محدود نمودن مفهوم و تعریف تأمین اجتماعی، تنها در اهداف سازمانی، که برآمده از خواستگاه آن، یعنی نگاه سکولار غرب به انسان است، قابل تامل و نقد است و می توان با توجه به فرهنگ و آموزه های قرآنی، مفهوم و تعریفی جدید، و در پی آن، اهداف و مبانی، ویژگی ها و گستره ای قرآن بنیان برای نظام تأمین اجتماعی بیان نمود.
با توجه به جامعیت انسان شناسی قرآن و بیان گذشته، حال و آینده او و نیز بیان ضعف ها، نگرانی ها و عوامل کرامت، امنیت و آرامش انسان، نظام قرآنی تأمین اجتماعی، گستره وسیعی از نیازهای مادی و معنوی انسان، با هدف تأمین کرامت، امنیت و آرامش دنیوی و اخروی او را شامل می شود.
از آنجا که بنا بر رویکردهای متفاوت به انسان، هدف غایی نظام تأمین اجتماعی حتی در مفهوم شایع آن، تأمین کرامت افراد جامعه معرفی شده است و این مهم از اهداف اساسی هدایت های قرآن کریم است، نظام قرآنی تأمین اجتماعی، نظامی همسو با حیات طیبه و در راستای تأمین کرامت، امنیت و آرامش حقیقی و هر دو جهانی انسان اجتماعی است و ریشه در مبانی اعتقادی، اخلاقی و تکلیفی قرآن مدار دارد.
ویژگی های این نظام، ویژگی های حقیقی است که در مرحله اجرای این نظام، بازوی قدرتمند اجرایی آن است. واقع بینی و حقیقت گویی، انسجام بین حوزه های گوناگون، الزامی بودن و عملیاتی بودن، از مهمترین ویژگی های نظام قرآنی تأمین اجتماعی است. دولت اسلامی، به معنای حاکمیت و بعنوان قدرتمندترین نهاد اجتماعی، بیشترین وظیفه را در قبال نظام قرآنی تأمین اجتماعی بر عهده دارد؛ تا جایی که می توان ادعا کرد دولت اسلامی، دولت نظام قرآن بنیان تأمین اجتماعی است. این نظر، با توجه به گستره این نظام، تبیین شده است؛ گستره ای که حوزه های گوناگون از زندگی اجتماعی انسان، از جمله تأمین اجتماعی عقاید، اخلاق، احکام و قوانین، تعلیم و تربیت، خانواده، محیط زیست و اقتصاد را شامل می شود.
Share/Save/Bookmark