امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری جلسه اداری در دانشکده علوم قرآنی شاهرود
جلسه اداری دانشکده علوم قرآنی شاهرود با حضور ریاست، معاونین و همکاران دانشکده برگزار شد.
تاریخ انتشار : جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۰
کد مطلب: 10978