امتیاز مثبت
۰
 
نقد علمی کتاب «اعجاز قرآن و مصونیت از تحریف» در دانشکده علوم قرآنی آمل
نشست علمی تخصصی با موضوع نقد کتاب «اعجاز قرآن و مصونیت از تحریف» اثر محمد جواد اسکندرلو در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۷
کد مطلب: 7476
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از آمل ، این نشست توسط دکتر سید عبدالله اصفهانی معاون آموزشی و پژوهشی و دفاع کتاب از سوی مرتضی نوربخش دانشجوی کارشناسی ارشد و با مدیریت دکتر سید معصوم حسینی رئیس دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار گردید.

در این جلسه دکتر اصفهانی ضمن تقدیر از جایگاه علمی مؤلف و قوت های علمی کتاب، اظهار کرد: در صفحه ۱۶۸ اثبات معجزه بودن قرآن متفرع بر تحریف ناپذیری قرآن دانسته شده ولی در صفحه ۲۰۹ تحریف ناپذیری را از طریق اعجاز و تحدی قرآن اثبات نموده است و این دور است و باطل.

وی افزود: در این کتاب تفاوت اختلاف قرائت و اختلاف در لهجه با تحریف قرآن، به وضوح تبیین نشده است. با توجه به اینکه این مسأله مورد سوء استفاده مستشرقان غربی به ویژه ایگناس گلدزیهر مؤلف مذاهب السلامیه قرار گرفته است.

دکتر اصفهانی بیان کرد: ضعف مهم کتاب در خلط دلائل عقلی با دلائل نقلی است ایشان در صفحه ۲۰۸ تا ۲۰۹ کتاب« تواتر متن قرآن »را دلیل عقلی دانسته و در صفحه ۲۰۵ تا ۲۰۸ « شواهد و قرائن عدم تحریف قرآن » را به عنوان «حکم بدیهی عقلی» در عدم تحریف قرآن تلقی نموده است.

در ادامه مرتضی نوربخش دانشجوی کارشناسی ارشد به دفاع از مؤلف کتاب پرداخت و در نهایت دکتر سید معصوم حسینی ،مدیر جلسه اکثریت نقد های دکتر اصفهانی را را وارد دانست و به جمع بندی آراء و نتایج حاصل از آن پرداخت.
Share/Save/Bookmark