امتیاز مثبت
۰
 
برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل برگزار گرديد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۸
کد مطلب: 8853
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از آمل ، جلسه دفاعیه دانشجو رشته   با عنوان « بررسی وجوه ترجمه ای مشتقات واژه ضلالت بر پایه ترجمه الهی قمشه ای و شاه ولی الله دهلوی و بررسی آن در تطبیق با تفاسیر فریقین» با نگارش علی اکبر ولایی دانشجوی رشته تفسیر قرآن مجید در  مقطع کارشناسی ارشد، و با راهنمایی دکتر جواد فرامرزی و داوری دکتر سیده فاطمه سلیمی در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.

این پایان نامه در نهارت با نمره ۱۸ و درجه بسیارخوب در دانشکده علوم قرآنی آمل پذیرفته شد.

در چکیده این پایان نامه آمده است:

دانشمندان اسلامی همواره توجه خاصی به ترجمه قرآن داشته‌اند که در این ترجمه‌ها بسیاری از وجوه مورد توجه قرار می‌گرفت. از جمله این ترجمه‌ها، می‌توان از ترجمه شاه ولی‌الله دهلوی و ترجمه الهی قمشه‌ ای نام برد. مساله مورد پژوهش در اینپایان نامه،بررسی وجوه ترجمه ای مشتقات واژه ضلالت بر پایه ترجمه الهی قمشه ای و شاه ولی اله دهلوی و بررسی آن در تطبیق با تفاسیر فریقین می‌باشد. درکتب وجوه تا ۹معنا برای ماده ضلالت در قرآن درنظرگرفته‌اند. به تبع آنان الهی قمشه ای و شاه ولی الله دهلوی نیزدرخصوص معنای مشتقات ضلالت درقرآن،دچار اختلاف می باشند. بر حسب نمونه در ترجمه ی استاد قمشه ای که ترجمه ای تفسیری است، ضلال را به وجوه مختلف معنی نموده است. درترجمه شاه ولی الله دهلوى نیز ضلالت به معانی گوناگونی آورده شده است.روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. نتائج بررسیها نشانگر آن است که،هر دو ترجمه دارای اشکالاتی می باشند که در ترجمه ی شاه ولی اله دهلوی بیشتر می باشد. در آیات بررسی شده، علاوه بر ترجمه ی یکسان (در آیه ۱۹نساء، ۶۲ یاس، ۷۱ صافات و ....) که در هر دو ترجمهو کتب وجوه به معنی گمراهی آمده، در یک مورد (آیه ۷ سوره ضحی)شاه ولی اله دهلوی منظوراز «ضلالت» را شريعتندانستن،آورده که ترجمه ی درست تری ارائه داده است، و در چندین مورد (آیه ۸ و۳۰ و۹۵ سوره یوسف، آیه ۲۰ سوره شعرا، و ...) الهی قمشه ای ترجمه ی درست تری ارائه داده است. نادرستی برخی از این وجوه (آیه ۴۴ فرقان، آیه ۸ یوسف، و ...) در کتب بزرگان علم وجوه دیده می شود. در کتب وجوه، واژه ضلال به معنی عشق و محبت نیامده است، این وجه در تفسیر المیزان، مخزن العرفان، ترجمه ی قمشه ای و ... در تفسیر آیه ۸ و ۹۵ سوره ی یوسف بدان اشاره شده که وجه تازه و جدیدی به آن اضافه می شود.
کلید واژه ها : ضلالت، الهی قمشه ای،شاه ولی الله دهلوی،تفاسیر فریقین
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱- وجوه ترجمه ای مشتقات واژه ضلالت برپایه ترجمه الهی قمشه ای وشاه ولی اله دهلوی چگونه می باشد؟
۲- بررسی وجوه ترجمه ای مشتقات واژه ضلالت برپایه ترجمه الهی قمشه ای وشاه ولی اله دهلوی در تطبیق با تفاسیر فریقین چگونه می باشد؟
Share/Save/Bookmark