امتیاز مثبت
۲
 
نشست شورای معین دوازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی برگزار شد
اولین نشست شورای معین دوازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۴
کد مطلب: 7917
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء، این نشست با حضور دکتر رضا امانی دبیر یازدهمین دوره و مسئولین کمیته های برگزاری دوره گذشته همایش برگزار گردید.


در این نشست به آسیب شناسی یازدهمین دوره همایش بین المللی پژوهش های قرآنی؛ بررسی کلیات برگزاری دوازدهمین دوره همایش بین المللی پژوهش¬های قرآنی و بررسی محورهای کلی و موضوعات دوازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی پرداخته شد.


در ابتدای این جلسه رضا امانی ضمن ارائه گزارش مختصری از برگزاری یازدهمین دوره همایش بین المللی پژوهش¬های قرآنی و کلیات دوره قبل، به بیان گزارشی از روند انتخاب موضوع همایش پرداخت.


وی اظهار کرد: ایمان به وعده های الهی در سیر منطقی موضوعات دوره های گذشته همایش قرار دارد، اختصاص بیش از 270 فیش از بیانات موضوعی مقام معظم رهبری، در سایت بیانات ایشان، نشان از اهمیت و جایگاه این موضوع در اندیشه های راهبردی معظم له است. به گونه ای که حتی بسیاری از موضوعات دیگر، از جمله اسکبار ستیزی نیز قائم به اعتقاد و ایمان به وعده های الهی است.


در ادامه هر یک از اعضای جلسه به ارائه پیشنهادات خود در خصوص محورهای کلی و دسته بندی ریز موضوعات همایش پرداختند. 


همچنین الزامات برگزاری یک همایش استاندارد مورد بررسی قرار گرفته و جمع بندی نقاط قوت، ضعف ها و پیشنهادات مربوط به ارتقای سطح کیفی همایش، خصوصا همایش های استانی بیان گردید. 

 
 
 

Share/Save/Bookmark