امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه «تحلیل شاخصه های اجرای فعالیت های قرآنی از دیدگاه مقام معظم رهبری» در مشهد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل شاخصه های اجرای فعالیت های قرآنی از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی» در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۲
کد مطلب: 11068
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «تحلیل شاخصه های اجرای فعالیت های قرآنی از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی» با نگارش سید علی موسوی عمادی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و با راهنمایی دکتر مجتبی نوروزی و داوری دکتر محسن رجبی در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره 18.5 و درجه خیلی خوب در مشهد پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
نظر به محدود بودن پژوهش‌های انجام شده پیرامون شاخصه‌های اجرای فعالیت‌های قرآنی به طور اعم و جغرافیای جمهوری اسلامی به طور اخص، ارائه تعریف جامع از فعالیت های قرآنی، اهمیت، ضرورت، نتایج، دستاوردها و شاخصه های اجرای آن از اهداف اصلی پژوهش حاضر به شمار می رود.
در همین راستا، نگارنده در این پژوهش تلاش نمود تا به یک پرسش اساسی پاسخ دهد و آن پرسش این بود، «از دیدگاه مقام معظم رهبری، شاخصه های اجرای فعالیت های قرآنی کدام است؟» در راستای پاسخ به این سوال و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه مطرح شد که شاخصه های اجرای فعالیت های قرآنی را به صورت کلی و جزئی می توان تقسیم بندی کرد و در قسمت جزئی در چهار حوزه فعالیت های قرآنی به تحلیل شاخصه های آن پرداخت.
جهت آزمون فرضیه فوق، رساله حاضر را در یک مقدمه و چهار فصل جهت دستیابی به پاسخ مناسب برای پرسش، نقاط تاکید و جهت گیری موجود در فرمایشات ایشان با استفاده از روش تحلیل محتوا سازماندهی شد.
در این پژوهش، شاخصه هایی برای اجرای فعالیت های قرآنی در کشور و جهان اسلام ارائه شده است. شایان ذکر است که روش ها و شاخصه های متداول به علت مستند نبودن به کتاب و سنت، خود به مثابه یکی از موانع مهم اجرای فعالیت های قرآنی و توسعه و ترویج قرآن عمل کرده است و بر مهجوریت قرآن در جهان اسلام، بیش از پیش افزوده است. در تمامی مباحث، با توجه به دقت نظر و جامعیت آراء و نظرات مقام معظم رهبری در زمینه شاخصه های اجرای فعالیت های قرآنی که طبعا مستند به آموزه های قرآنی و حدیثی بوده است، به صورت حداکثری مورد استناد و استفاده قرار گرفته است.
ناگفته پیداست، بررسی و تحلیل سخنان راهبردی معظم له، که همانا جایگاه رفیع راهبری جامعه شیعی اسلامی در ایران و بلکه در جهان بر عهده دارند، و از سرچشمه زلال و پاک تعالیم اسلام تعالی یافته اند، منجر به یافتن شیوه صحیح در برخورد با قرآن و فهم دقیق معنای فعالیت های قرآنی، اهمیت، نتایج و شاخصههای اجرای آن و عملیاتی کردن آن در سطح جامعه می گردد.
Share/Save/Bookmark