امتیاز مثبت
۱
 
برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه پیش دفاع رساله دکتری با موضوع «راهکارهای تعالی‌بخشی معنوی سازمانی از دیدگاه قرآن و روایات(موردپژوهی کارکنان ناجا)» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۱
کد مطلب: 11284
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از قم، جلسه پیش دفاع رساله دکتری دانشجو حسن علی رودباری با موضوع «راهکارهای تعالی‌بخشی معنوی سازمانی از دیدگاه قرآن و روایات(موردپژوهی کارکنان ناجا)» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
این جلسه با حضور حجت الاسلام محمد فاکر میبدی به عنوان استاد راهنما، مهدی عبداللهی پور و حسن بختیاری به عنوان استادان مشاور و داوری آقایان مرتضی شیرودی، رحمان عشریه و جعفر بچاری برگزار شد.
چکیده:
بی شک انسان دارای دو ساحت مادی و معنوی است، برای رسیدن به کمال در بعد معنوی، بی تردید مهم‌ترین ابزار، تعالیم الهی است که در قرآن به صورت کمال و تام در اختیار انسان‌ها قرار گرفته است.
در این رساله با عنوان «راهکارهای تعالی بخشی معنوی سازمانی از دیدگاه قران و روایات(موردپژوهی کارکنان ناجا)» تلاش شده است تا با استناد به برخی آیات و روایات مفهوم تعالی و مؤلفه‌های رشد معنوی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. و اگرچه آموزه‌های قرآنی فرازمانی و فرامکانی هستند و بهره‌مندی از مطالب به صنف و گروه خاصی اختصاص نداشته و جامعه هدف در این مقاله عموم مردم به معنای عام کلمه هستند. ولی به علت جایگاه مهم ناجا در جامعه، تحقیق با محوریت پرسنل نیروی انتظامی به صورت خاص صورت پذیرفته است.
مسلما انجام این تحقیق باعث تعالی بخشی معنوی ناجا و در نتیجه جامعه خواهد شد، شیوه این پژوهش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، برخی سایت‌های اینترنتی و مطالعات میدانی پژوهشگران است.
از جمله مهم ترین نتایج این تحقیق می توان به مواردی از قبیل پی بردن به اهمیت تعالی بخشی معنوی سازمانی کارکنان ناجا، ضرورت ارتقاء مسئولیت معنوی کارکنان ناجا در قبال نظام حکومت اسلامی و میهن عزیزمان، افزایش معرفت و آگاهی بخشی دینی در کارکنان ناجا و فراهم ساختن زمینه حضور و مشارکت آنان در امور معنوی و در نهایت، ایجاد تعهد و خدمت به مردم و ایثار و فداکاری در کارکنان اشاره کرد.
Share/Save/Bookmark