امتیاز مثبت
۰
 
چاپ مقاله رییس دانشکده علوم قرآنی شاهرود در فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی
مقاله رییس دانشکده علوم قرآنی شاهرود درسال هشتم شماره 1 تابستان 1399 فصلنامه علمی پژوهشي اسلام و مطالعات اجتماعی چاپ شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۷
کد مطلب: 11185
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از شاهرود، مقاله آقای دکتر روح اله محمدی، رییس دانشکده علوم قرآني شاهرود با همکاری سرکار خانم فرزانه اکبر پناه با عنوان «اهمیت و کارکردهای اجتماعی تولی و تبری در سبک زندگی اسلامی» در فصلنامه علمی ـ پژوهشي اسلام و مطالعات اجتماعی، سال هشتم شماره 1 ویژه تابستان 1399 چاپ و منتشر شد.
Share/Save/Bookmark