امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه «عوامل تفرقه میان مسلمانان و راهکارهای برون رفت از آن از دیدگاه قرآن» در مراغه
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «عوامل تفرقه میان مسلمانان و راهکارهای برون رفت از آن از دیدگاه قرآن» در دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۸
کد مطلب: 11086
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «عوامل تفرقه میان مسلمانان و راهکارهای برون رفت از آن از دیدگاه قرآن» با نگارش رعنا قهرمانپور، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و با راهنمایی دکتر حمید محمدی راد و داوری دکتر بهمن هادیلو در دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۸ و درجه خیلی خوب در مراغه پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه این چنین آمده است:
تفرقه و اختلاف میان مسلمانان یکی از آسیب های اجتماعی و موجب ضعف و عقب ماندگی آنان است بنا براین ضرورت دارد که مسلمانان عوامل تفرقه و راه های برون رفت از آن را از منظر قرآن کریم بشناسند و با پیروی از آیات الهی از نزاع و پراکندگی پرهیز کنند و در برابر دشمن مشترک صف واحد تشکیل دهند.
هدف اصلی در این تحقیق بیان عوامل تفرقه و راه کارهای برون رفت از آن از منظر آیات قرآن کریم است که با روش توصیفی و تحلیلی و جمع آوری کتابخانه ای به این نتایج دست یافته است: طبق برخی آیات قرآن کریم مسلمانان به خاطر عدم تعقل صحیح و پیروی از وسوسه های شیطانی و به دنبال دنیاگرایی و مال اندوزی هستند که این عوامل موجب کشمکش و نزاع، نفاق، کینه توزی و حسد، ظلم و بغی به دیگر مسلمانان می شود و موجب بروز اختلاف و تفرقه میان مسلمانان می شود.
Share/Save/Bookmark