امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۰
کد مطلب: 10681
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، جلسه دفاع از پایان نامه «موانع و راهکارهای تحقق باور به وعده‏ های الهی در قرآن از نظر آیات و روایات» با نگارش آقای هادی امیدی، دانشجوی رشته علوم قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر محمد محقق و داوری دکتر نفیسه آذربایجانی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با درجه قابل قبول پذیرفته شد.
چکیده این پایان نامه به شرح ذیل است:
در قرآن کریم انذار و تبشیر از شئون امر رسالت همه انبیاء معرفی شده است. یکی از پرتکرارترین مفاهیمی که از مجرای بشیر و نذیر بودن پیامبر به مردم ارائه می شود، وعده های الهی است. با توجه به اینکه انگیزه مردم در انجام اعمالشان جذب سود و دفع زیان است، خداوند نیز با دادن وعده های نیک و تهدیدی، به عنوان محرک و انگیزه برای طی مسیر کمال، آدمی را به دو بال خوف و رجا مجهّز می کند.
وعده های الهی هم در شئونات حیات اخروی یعنی قیامت، حسابرسی، بهشت و جهنم و هم در جنبه های مختلف زندگی دنیوی انسان مانند اقتصاد، سیاست، جنگ و جهاد، سلامت روان و غیر از این ها، جاری هستند.
بهره بردن از وعده های الهی متوقف بر باور و ایمان به آن هاست. این باور دارای دو جنبه است: اول اینکه از حیث معرفتی، باید اطمینان به وقوع وعده ها حاصل شود. قرآن نیز با حق خواندن وعده های الهی و نفی خلف وعده از خداوند و بیان صفات خدا، وقوع وعده های الهی را حتمی می داند.
جنبه دوم این است که باور باید در عمل انسان دیده شود؛ چرا که خداوند تحقق وعده هایش را به شروطی عملی مشروط کرده است. در این بین، موانعی هم از جهت علمی مانند جهل نسبت به مالکیّت خدا و هم از جهت عملی مانند غرور و بخل، وجود دارد که انسان را از باورمندی به وعده  های الهی باز می دارد. در قرآن و روایات نه تنها این موانع بلکه راهکارهایی همچون معرفت صحیح از خداوند و عبرت گرفتن از تاریخ، برای تحقق این باور تبیین شده است.
از آنجا که باور به وعده های الهی از بهترین محرک ها برای حرکت جامعه به سمت آرمان های الهی، عزّت و اقتدار است و همچنین با توجه به تلاش شبانه روزی و گسترده دشمنان امت اسلامی در جهت سست کردن و تغییر باورهای مسلمانان، شناخت موانع در گام اول و سپس کاربست راهکارهایی در جهت تحقق این باور لازم و ضروری است.
در تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موانع و راهکارها پرداخته ایم.
Share/Save/Bookmark