امتیاز مثبت
۰
 
عزیزاده خبر داد:
ابلاغ آئین‌نامه اجرایی پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان حافظ و قاری قرآن
رئیس دبیرخانه کمیسون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ـ ترویجی از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن کریم خبر داد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۸
کد مطلب: 7486
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء به نقل از روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی عزیززاده، رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی مشمولان و نحوه پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویان را اعلام کرد.

 
براین اساس کمک هزینه شهریه ثابت و متغیر تحصیل حافظان و قاریان قرآن درهر نیمسال به مشمولان زیر در حدود امتیازات تخصیص یافته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حداکثر به میزان درصد مندرج در هر ردیف پرداخت می‌شود.

 
ردیف                             مشمولان                                       شهریه ثابت        شهریه متغیر

 
١         
دارندگان مدرک تخصصی درجه یک استادان حفظ قرآن،
           استاد تعلیم قرائت قرآن و استاد قرائت قرآن                          100%              100%

 
٢         دارندگان مدرک تخصصی درجه دو حافظ ممتاز،قاری ممتاز
           و مدرس قرائت قرآن و دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات       100%               90%
          بین المللی حفظ کل و قرائت قرآن مورد تایید ستاد عالی
          هماهنگی مسابقات قرآن کشور
 
٣        
دارندگان مدرک تخصصی درجه سه حافظان کل قرآن ،قاریان     100%              80%
          برگزیده و معلم قرائت قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه

    
٤        
دارندگان مدرک تخصصی درجه چهار حافظ بیست جز و قاری     70%               50%
          قرآن

 
سایر گواهی های موید حفظ و قرائت قرآن دستگاه های دولتی و عمومی و نهادهای مردمی اعم از داخلی و خارجی،در این خصوص لازم به انتشار است.

 
مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم با امضای مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبیلیغات اسلامی بر اساس مصوبه جلسه ٥٧٣ مورخ۱۳۸۴/۹/۱۸ شورای عالی انثلاب فرهنگی از سوی شورایارزیابی حافظان قرآن اعطا می شود.

 
گواهی نامه قرائت و تدریس قرآن با امضای مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای عالی قرآن صدا و سیما بر اساس مصوبه جلسه نهم مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ شورای توسعه فرهنگ قرآنی از سوی شورای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن اعطا می شود.

 
ذکر دارندگان مارک تخصصی حفظ و قرائت در کنار دارندگان رتبه مسابقات در این آئین نامه به منزله برابری این مدرج با یکدیگر نیست.

 
٢ - حافظان کل قرآن استفاده کننده از مزایای قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به شرط تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به ردیف سوم جدول‌بندی یک الحاق می‌شوند.

 
٣- دارندگان مدرک تخصصی درجه پنج حافظ ده جز قرآن و نفرات اول تا سوم مسابقات استانی حفظ کل و قرائت قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه مشروط به تامین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به جدول‌بندی یک (به عنوان ردیف پنج) اضافه شده و از ٥ درصد تخفیف از سوی دانشگاه‌ها و ١٠ درصد پرداخت کمک هزینه شهریه ثابت و متغیر از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه بهره‌مند می‌شوید.

 
٤- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند به ترتیب به مسئولان ردیف‌های جدول از ٢٥ ،٢٠،١٥،١٠،٥ درصد تخفیف در شهریه ثابت و متغیر ارائه دهند و مبلغ نهایی را به سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کنند.

 
٥- شرط پرداخت کمک هزینه شهریه در نمیسال احراز حداقل معدل ١٦ است.کمک هزینه در ابتدای هر نمیسال پرداخت می‌شود.

 
٦- سقف پرداخت کمک هزینه شهریه به مشمولان ،به ازای هر نیمسال در مقطع دکتری ٨٤ میلیون ریال و در مقطع کارشناسی ارشد ٢٢ میلیون رسال و در مقطع کارشناسی و کاردانی ١٦ میلیون ریال خواهد بود.به ازای هر ١ نمره معدل بالاتر از ١٦ ،١٠ درصد به این سقف افزوده خواهد شد.

 
٧- حافظان و قاریانی که در سال تحصیلی ٩٤-٩٥ از مزایای تحصیل رایگان حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری مصوب جلسه ٢٠ مورخ ۹۲/۸/۴ شورای توسعه فرهنگ قرآنی استفاده کرده اند از احراز شرایط جدید آئین‌نامه مستثنی بوده و تا پایان دوران تحصیلی همان مقطع‌، طبق آئین‌نامه قبلی، مشمول مزایای تحصیل رایگان می‌شوند.

 
٨- با توجه به لزوم اجرای پروژه برای تحصیل در دوره دکتری پژوهش محور برای یک سازمان یا نهاد، پرداخت کمک هزینه شهریه به ایشان از موضوع این آئین‌نامه خارج است.

 
٩- مشمولان این آئین‌نامه نمی‌توانند به طور همزمان در یک نیمسال تحصیلی، از مزایای پرداخت شهریه دانشجویی به ایثارگران مشمولان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) برخوردار شوند.

 
١٠- مفاد این آئین‌نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتی نمی‌شوند.

 
ماده ٢- ضوابط پرداخت کمک هزینه شهریه

 
١-اعتبارات موضوع این فعالیت برای پرداخت شهریه ثابت و متغیر حافظان و قاریان واجد شرایط برای تحصیل در نمیسال اول و دوم سال‌های تحصیلی ٩٥-٩٦ و ٩٦-٩٧ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور هزینه می‌شود و سقف آن برای شهریه معوقه سایر سنوات ممنوع است.

 
٢- دانشجویان راسا نسبت به پرداخت شهریه به دانشگاه اقدام کرده و پس از ارائه اسناد مثبته به سازمان اوقاف و امور خیریه، کمک هزینه شهریه دانشجویی خود را پس از تامین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منشور دریافت می‌کنند.

 
٣- هنگام اعلام معدل نمیسال، اگر معدل اعلامی کمتر از ١٦ باشد، مبلغ شهریه پرداختی آن نیمسال از نمیسال‌های بعدی کسر خواهد شد. در غیر این صورت به ازای هر یک صدم معدل بالاتر از ١٦ یک دهم درصد به سقف درصد پرداخت کمک هزینه شهریه متغیر افزوده خواهد شد. به اعتبار دیگر درصد تخفیف افزوده به سقف درصد پرداخت کمک هزینه شهریه متغیر از ١٠ برابر کردن معدل بیش از ١٦ به دست می‌آید.

 
٤-تعداد نمیسال‌های پرداخت کمک هزینه شهریه متناسب با آیین‌نامه‌های آموزشی در مقاطع تحصیلی کاردانی چهار نمیسال تحصیلی، کارشناسی هشت نمیسال تحصیلی، کارشناسی ارشد چهار نمیسال تحصیلی، دکتری عمومی پزشکی دوازده نمیسال و دکتری هشت نمیسال تحصیلی است. نمیسال‌های مرخصی دانشجو در سقف سنوات تحصیلی وی محاصبه نمی‌شوند.

 
٥- کمک هزینه شهریه (اعم از ثابت و متغیر) در نمیسال‌های مرخصی تحصیلی با حذف ترم پرداخت نمی‌شوند.

 
٦-دانشجویان مشمول در هر نمیسال فقط از مزایای یکی از مشمولان ردیف‌های جدول ماده یک این آئین نامه برای هر مقطع تحصیلی برخوردار می‌شوند.

 
٧-در نمیسال هایی که واحد پایان نامه اخذ شده، اگر شهریه اعلامی بیشتر از سقف پرداخت باشد و از طرفی کمک هزینه پرداخت شده در نیمسال‌های قبلی کمتر از سقف بوده باشد امکان ذخیره و پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه نمیسال‌های گذشته برای نیمسال پایان نامه وجود دارد.

 
٨-در راستای فرهنگ سازی قرآنی در محیط آموزش عالی کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی موظفند تمهیدات لازم را برای بهره گیری از خدمات آموزشی و تبلیغی ترویجی قرآنی مشولان این آئین نامه بر اساس ضوابط مصوب شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی دانشگاه‌ها فراهم آورند.

 
ماده ٣- نظارت بر اجرای آئین‌نامه

 
١- مسئولیت اجرای این آئین‌نامه بر عهده رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه است.

 
٢-سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است مبالغ شهریه پرداختی به دانشجویان مشمول را در هر نمیسال تحصیلی را به همراه نام و نام خانوادگی، جنسیت، سن، مذهب، نام دانشگاه، رشته، استان و شهرستان‌های محل تحصیل، مقطع و نمیسال تحصیلی، کد ملی دانشجو، کد گواهینامه حفظ یا قرائت، تاریخ تکمیل مدارک مثبته، در ایام هر نمیسال تحصیلی به مراجع ذیربط و دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه کند.

 
٤- مسئولیت نظارت بر اجرای این آئین‌نامه بر عهده دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.

 
ماده ٤- این آئین‌نامه در ٤ ماده و ٢١ بند به تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی رسید. پس از ابلاغ آن کلیه ضوابط و آئین‌نامه‌های قبلی در این خصوص کان لم یکن تلقی می‌شود و اختیار هرگونه تغییر و به روز رسانی آن در سال‌های آتی به مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی تفویض می‌شود.
Share/Save/Bookmark