امتیاز مثبت
۰
 
اسلامی مجد:
بسیاری از ریشه‌های مستکبرین مشترک است
اسلامی مجد بسیاری از مستکبرین معرفی شده در قرآن کریم را دارای ریشه‌هایی واحد توصیف کرد و گفت: قصص انبیاء برای مسلمانان در مبارزه با استکبار درس‌های خوبی را ارائه می‌دهد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۵
کد مطلب: 7783
 
 
محمد اسلامی مجد که مقاله «کنشگری سیاسی مستکبران در داستان حضرت موسی در قرآن کریم با تکیه بر تفسیر المیزان» را در یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی ارائه کرد، در گفت و گویی با پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا، استکبار و استکبار‌ستیزی در قصص انبیاء را مورد بی‌مهری پژوهشگران توصیف کرد و گفت: از منظر علوم سیاسی نگاهی انداختم به نوع طرح موضوع در قرآن کریم و با توجه به کثرت اشاره به موضوع استکبار‌ستیزی در داستان حضرت موسی (ع) بر روی این موضوع تمرکز کردم.
نگارنده مقاله «کنشگری سیاسی مستکبران در داستان حضرت موسی در قرآن کریم» در پاسخ به اینکه آیا امروز هم راهکارهای به کار رفته توسط انبیاء قابل استفاده است؟ ابراز داشت: هر جامعه‌ای به پیروی از الگوهایی اقدام می‌کند و ما به عنوان یک جامعه اسلامی، ائمه و انبیاء را بهترین الگوهای خود می‌دانیم و از این رو پرداختن به داستان‌های قرآن مخصوصاً قصص انبیاء می‌تواند بسیار برای امروز ما کمک کننده باشد و بایسته‌هایی را برای برهه کنونی ما تجویز کند.
وی اظهار داشت: می‌توان بن مایه‌های مشترکی را در کنشگری تمامی مستکبرین یافت، اما باید به این نکته هم اشاره داشت که در هر برهه‌ای با توجه به مقتضیات زمان و توانمندی‌ها و شخصیت‌های مستکبران می‌توان تمایز‌هایی را هم یافت.
Share/Save/Bookmark