امتیاز مثبت
۱
 
افتخارآفرینی دانشجویان علوم قرآنی در کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی
نمایندگان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی خوش درخشیدند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۹
کد مطلب: 7413
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء، جمعی از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی قم در «کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی» با ارسال مقالات مختلف قرآنی و پذیرش بیش از 25 مقاله با رتبه علمی- پژوهشی (ACS)، افتخاری دیگر را در عرصه پژوهش های قرآنی کسب نمودند.


در این همایش که از سوی جامعه المصطفی العالمیه و در سطح بین المللی برگزار گردید، سید علی بدیعی از پژوهشگران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به ارائه مقاله خود پرداخت.


بنابر این گزارش مقالات پذیرفته شده پژوهشگران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، در این همایش بدین شرح می باشد:


-   مقاله «اعجاز علمى قرآن، دربيان مراحل خلقت انسان از نطفه تا تولد» با نگارش دکتر علی اصغر شعاعى عضوهیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و نفيسه‏ شمس

 
-   مقاله «روش شناسی شیوه های اعمال قدرت نرم دشمنان ازدیدگاه قرآن کریم» با نگارش دکتر محمد اسماعیل صالحی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و فرشته بیگم میری

 
-   مقاله «نقش وجایگاه استراتژیکی دشمن شناسی در مبارزه با جنگ نرم ازنگاه قرآن وحدیث» با نگارش دکتر محمد اسماعیل صالحی زاده و فرشته بیگم میری

 
-   مقاله «حکم عدم برابری شهادت زن و مرد در قرآن کریم و اثبات هماهنگی آن با عقل و فطرت آدمی» با نگارش دکتر مهدی باکویی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و مهران خاکسار کُندر

 
-   مقاله «تحلیل توصیفی دیدگاه شهید صدر درباره ارتباط قرآن و علوم انسانی (موردپژوهی)» با نگارش دکتر علیرضا کاوند عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، زهرا اسدی زاده جلگه و الهه آمن

 
-   مقاله «ديده‌شناسي گرايش علمي وعقلی تفسیر قرآن کریم با تأکید بر نظرگاه سید عبد الحجت بلاغی در«حجت التفاسیر و بلاغ الإکسیر» با نگارش دکتر رحمان عشریه عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، حسنعلی عشریه  و سید علی بدیعی 

 
-   مقاله « شیوه بیان قرآن در معرفی مخالفان با تأکید بر روش گمراه سازی فرعون» با نگارش دکتر رحمان عشریه و جعفر امامی

 
-   مقاله «بررسى و تحليل تعارض ياتعامل عقل و دين در حوزه معرفت شناختى از نگاه قرآن كريم» با نگارش دکتر رحمان عشريه‏ ، حامد عشريه‏ و محمدرضا اميدوارپناه

 

-   مقاله «تحلیل وبررسی مباني زبان‌شناختي و قواعد تفسیري در حجه التفاسیر و بلاغ الإکسیر» با نگارش دکتر رحمان عشریه، حسنعلی عشریه و محمد علی قنبری

 
 
-   مقاله «بررسی وتحلیل شیوه های مدیریتی پیامبراکرم صلی الله و علیه وآله درجنگ احزاب باتأکید برمدیریت بحران» با نگارش دکتر رحمان عشریه و سید ابراهیم سید صفویان 

 
-   مقاله «شیوه های تبلیغی حضرت موسی علیه السلام با تکیه بر روشهای تربیتی» با نگارش دکتر رحمان عشریه و علی خدابخشی 

 
-   مقاله «روابط مطلوب و نا مطلوب فرهنگی با ادیان و فرق ازدیدگاه قرآن کریم» با نگارش دکتر رحمان عشریه و فاطمه محمد حسنی

 
-   مقاله «آسیب شناسی مدیریت از نگاه قرآن کریم باتأکید برآفت غرور و خودخواهی» با نگارش دکتر رحمان عشریه، محمد امین نیک زاد و محسن فخریان 

 
-   مقاله «روش شناسی زبان قران درمعرفی زندگی حضرت ابراهیم و بهره گیری از مولفه های هدایتگری ایشان با رویکرد به قرآن کریم» با نگارش دکتر رحمان عشریه و  محمد رضا نوشاد

 
-   مقاله «جاهلیت مدرن و همخوانی آن با جاهلیت از نگاه قرآن و نهج البلاغه» با نگارش دکتر رحمان عشریه و مهدی معظمی گودرزی

 
-   مقاله «بررسی وتحلیل مثال های قرآن کریم ونقش تربیتی آن درحیات معنوی انسان» با نگارش دکتر رحمان عشریه و امین سعدی مقدم

 
-   مقاله «همسویی تعالیم ديني با آموزه‌های عقلي از منظر آیات وروایات» با نگارش دکتر رحمان عشریه، حامد عشریه و سید علی بدیعی 

 
-   مقاله «بررسی مفهوم رفاه، در نظر اندیشمندان غربی و دیدگاه اسلام ؛به همراه نقد مصرف گرایی» با نگارش دکتر رحمان عشریه و زهرا داودی

 
-   مقاله «مثبت اندیشی ازنگاه قرآن کریم و مقایسه تطبیقی آن با روانشناسی غربی» با نگارش دکتر رحمان عشریه و سیده زینب حسینی

 
-   مقاله « زبان شناسی قرآن در معرفی بستر فتنه با تأکید بر نقش خواص جامعه» با نگارش دکتر رحمان عشریه و عبدالله شایسته

 
-   مقاله «آسیب شناسی امنیت روحی وروانی جامعه با تکیه بر نقش شایعه از نگاه قرآن کریم» با نگارش دکتر رحمان عشریه و علی حسن قاسمی

 
 
-   مقاله «راهکارهای ارتقاء مدیریت مصرف از دیدگاه قرآن وروایات» با نگارش دکتر رحمان عشریه و منصور صفایی 

 
-   مقاله «روش قرآن کریم در تبیین جایگاه «مُلک وملکوت»در نظام هستی» با نگارش دکتر رحمان عشریه و مهدی روزبهانی 

 
-   مقاله «بررسی وتحلیل جایگاه حقوق زن از نگاه قرآن کریم با تأ‌کید بر تفاسیر المیزان و المنیر» با نگارش دکتر رحمان عشریه و نرجس علیخانی 

 
-   مقاله «رابطه قانونمند اعمال انسان با قوانین تکوینی درنظام آفرینش از نگاه قرآن کریم» با نگارش دکتر رحمن عشریه، حامد عشریه و سید علی بدیعی 

 
Share/Save/Bookmark