امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه «پیامدهای ولایت ناپذیری از دیدگاه قرآن و روایات» در دانشکده علوم قرآنی تهران
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «پیامدهای ولایت ناپذیری از دیدگاه قرآن و روایات» در دانشکده علوم قرآنی تهران دفاع شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۹
کد مطلب: 9817
 
دفاع از پایان نامه «پیامدهای ولایت ناپذیری از دیدگاه قرآن و روایات» در دانشکده علوم قرآنی تهران
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «پیامدهای ولایت ناپذیری از دیدگاه قرآن و روایات» با نگارش دانشجو مریم افشار رشته تحصیلی تفسیر قرآن مجید مقطع کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر حمید حسن زاده و داوری دکتر محمد فراهانی در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۷و درجه خوب در تهران پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
استنکاف از پذیرش ولایت اولیاءالله موجب انحرافات فکری و عقیدتی در جامعه می شود، ولایت ناپذیری انسان ها را از سعادت و تعالی بازمی دارد و موجب شرک در درون و بیرون افراد می شود. در این تحقیق پیامدهای ولایت ناپذیری در بعد روحی و روانی و اجتماعی و سیاسی آن مطرح است که صدمات جبران ناپذیری را در بردارد.
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱. تعاریف و مفاهیم بنیادی
۲. پیامدهای ولایت ناپذیری از بعد روحی و روانی
۳. پیامدهای ولایت ناپذیری از بعد سیاسی و اجتماعی
Share/Save/Bookmark