امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی خوی
جلسه دفاع از پایان نامه نقد ترجمه انواع «ال» در ترجمه های فارسی قرآن کریم با تأکید بر ترجمه های آقایان فولادوند، الهی قمشه ای و مکارم شیرازی در دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۶
کد مطلب: 9330
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی خوی
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از خوی، جلسه دفاعیه دانشجو عاطفه احمدزاده دانشجوی رشته تحصیلی تربیت معلم قرآن مجید مقطع کارشناسی تحت عنوان نقد ترجمه انواع «ال» در ترجمه های فارسی قرآن کریم با تأکید بر ترجمه های آقایان فولادوند، الهی قمشه ای و مکارم شیرازی با استاد راهنمایی دکتر حسین خانی کلقای و استاد داوری دکتر عسگر بابازاده اقدم برگزار شد.
در نهایت این پایان نامه کسب نمره 17/5 و درجه خوب پذیرفته شد.
چکیده پایان نامه به این شرح است:
در هر زبانی برای رساندن مفاهیم و مقاصد حروفی وجود دارد که این حروف با قرار گرفتن در کنار کلمات، سبب سهولت در معنا شده و موجب رساندن مفهوم صریح آن کلمات می شوند. برای هر حرف در زبان مبدأ، چند معادل در زبان مقصد با نقش ها و ترجمه های متفاوت وجود دارد. از این رو انتخاب معادل برای آن حرف و نقشی که آن حرف، از میان انواع نقش هایی که به ذهن خواننده می آید، ایفا می کند یکی از مشکلات حوزوی ترجمه است.
شکی نیست که یکی از بارزترین و پرکاربردترین حروف در زبان عربی «أل» است. بر این اساس توجه به «أل» در ترجمه قرآن کریم نیز ضروری است، چرا که هر ترجمه ای مستلزم فهم صحیح آیات است. اما این موضوع که کدامیک از مترجمان در ترجمه قرآن کریم به مقوله «أل» توجه بیشتری داشته اند، از ظرفیت لازم در این راستا برخوردار است، در خور تأمل و تحقیق است.
در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی و نقد انواع «أل» در قرآن با محوریت ترجمه های آقایان «فولادوند، الهی قمشه ای و مکارم شیرازی» با تبیین علل نارسایی ها و ارائه معادل دقیق برای آنها، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در بررسی نقد انواع «أل» ترجمه آقای فولادوند از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است.
Share/Save/Bookmark