امتیاز مثبت
۰
 
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در مجله علمی پژوهشی
مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با عنوان «تحلیل انتقادی دیگاه مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی در انتساب تحریف معنوی به قرآن کریم» در مجله علمی پژوهشی پذیرش شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۳
کد مطلب: 9222
 
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در مجله علمی پژوهشی
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، مقاله ای تحت عنوان «تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی در انتساب تحریف معنوی به قرآن کریم» به نگارش آقای دکتر علی محمدی آشنانی(نویسنده مسئول) در مجله علمی - پژوهشی آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی پذیرش و در نوبت چاپ قرار گرفت.
گفتنی است، صاحب امتیاز این مجله دانشگاه علوم اسلامی و مدیر مسئول دکتر سید حسین وحدتی شبیری است.
Share/Save/Bookmark