امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از 6 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی میبد به صورت مجازی
تعداد 6 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی میبد به صورت مجازی دفاع شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۱
کد مطلب: 10871
 
 
به گزارش ایحا، تعداد 6 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی میبد به صورت مجازی دفاع شد.
پایان نامه های دفاع شده عبارتند از:
ـ پایان نامه «رویکردهای قرآنی در آثار و وصایای شهدای استان یزد» توسط آقای سید علیرضا حیدری به استاد راهنمایی دکتر کمال خواجه پور و استاد داوری دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی.
ـ پایان نامه «برسی ساختاری و مبتنی بر ارجاعات درون متنی سوره مبارکه مائده» توسط آقای حمیدرضا فاضلی به استاد راهنمایی دکتر احمد زارع زردینی و استاد داوری دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی.
ـ پایان نامه «مطالعه معناپردازی در قرآن کریم با اسلوب تصریف» توسط آقای مجتبی انصاری مقدم به استاد راهنمایی دکتر احمد زارع زردینی و استاد داوری دکتر محمد مهدی خواجه پور.
ـ پایان نامه «معناشناسی واژه(شیطان) در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی» توسط سرکار خانم مریم قنادی عرب به استاد راهنمایی دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی و استاد داوری دکتر احمد زارع زردینی.
ـ پایان نامه «علل موفقیت پیامبر در تبلیغ و نفوذ در دلها از دیدگاه قرآن کریم» توسط سرکار خانم مریم خالویی به استاد راهنمایی دکتر جواد پورروستا و استاد داوری دکتر سید احمد میرخلیلی.
ـ پایان نامه «پژوهشی در بنیادهای علوم انسانی از نگاه آیات و روایات» توسط آقای مرتضی طهماسبی به استاد راهنمایی دکتر محمدعلی محیطی اردکانی و استاد داوری دکتر کمال خواجه پور.
Share/Save/Bookmark