امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی میبد به صورت مجازی برگزار شد.
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه السادات تهامی با عنوان «معناشناسی شرب در قرآن بر اساس روابط جانشینی و همنشینی» در دانشکده علوم قرآنی میبد به صورت مجازی برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۷
کد مطلب: 10961
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه السادات تهامی با عنوان «معناشناسی شرب در قرآن بر اساس روابط جانشینی و همنشینی» در دانشکده علوم قرآنی میبد به صورت مجازی برگزار شد.
استاد راهنمایی این پایان نامه را دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی و استاد داوری آن را دکتر محمدمهدی خواجه پور بر عهده داشتند.
در چکیده پایان نامه چنین آمده است: قرآن کریم به عنوان یک متن مقدس وحیانی و بزرگترین معجزه الهی، از جنبه گوناگونی قابل تحلیل و بررسی است که می‌توان با بکارگیری دانش معناشناسی به بررسی ابعاد و جنبه های آن پرداخت. معناشناسی از روشهای نوظهور در مطالعات قرآنی است که با مطالعه و بررسی علمی معنا، به استخراج معنای پنهان متن و اکتشاف لایه های معنایی واژه، می‌پردازد. یکی از راه‌هایی که امروزه جهت فهم معنای متون استفاده می‌شود، تکیه بر اصل روابط جانشینی و همنشینی است.
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی بر این دارد که به منظور بهره گیری دقیق تر از فهم و ترجمه قرآن، معنای ساخت ها و کارکردهای مختلف شرب را در قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار دهد، و با روش معناشناسی ساختاری و بهره بردن از متون تفسیری و زبانی ساخت های مختلف نحوی و قرآنی واژه شرب را بشناسد و مفاهیم به دست آمده حاصل از هر یک از ساخت های شرب در قرآن کریم را براساس روابط جانشینی و همنشینی تحلیل و بررسی نماید.
در این پایان نامه پس از واژه شناسی شرب، ابتدا به بررسی روابط جانشینی شرب با سقی و مشتقات آن پرداخته شده و در انتها روابط همنشینی شرب با واژگانی همچون هیم، حمیم، طهور، هنیء و غیره مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتنی است که این پایان نامه با نمره ممتاز 18.5 پذیرفته شد.
Share/Save/Bookmark