امتیاز مثبت
۰
 
پذیریش مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی
مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی درمجله «پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی» دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۹
کد مطلب: 10844
 
پذیریش مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی
 
به گزارش ایحاء از خوی، مقاله با عنوان «تغییر بیان درسطح دستوری و واژه گانی مدل کارمن گارسس» با نگارش دکتر عسگر بابازاده در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد.

این مقاله با همکاری خانم مهدی پور مورد پذیرش واقع شده و درشماره 21 این نشریه به چاپ خواهید رسید .

در چکیده این مقاله آمده است :
رویکرد گستردۀ عالمان فارسی زبان به ترجمه قرآن کریم در چند دهۀ اخیر حیات و نشاطی دو چندان به خود گرفته است به گونه­ ای که نکته سنجان و منتقدان بسیاری موفق به ارائه الگوی نقد ترجمه شده­ اند تا با این الگوی نقد، ترجمه ­های متون مختلف قرآن کریم را که آثار ارزشمندی هستند به صورت موشکافانه و دقیق بررسی کرده و با این شیوه باب نوینی در پژوهش­های قرآنی به عنوان "نقد ترجمه­ های قرآن کریم" باز کنند .از جمله این الگوها، مدل پیشنهادی کارمن گارسس می­باشد که در چهار سطح مطرح شده است. پژوهش حاضر در نظر دارد تا ترجمه حداد عادل، معزی و انصاریان را با گزینش آیاتی از جزءهای 29 و30 قرآن کریم طبق مدل یاد شده با تکیه بر سطح دستوری-واژگانی، مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. برای این منظور ابتدا بطور مبسوط سیر الگوی گارسس بیان و سپس موارد کاربست این نظریه طبق شاهد مثال­های استخراج شده از ترجمه­ های مترجمان مورد نظر درآیات جزءهای 29 و 30، با تکیه بر سطح نحوی- واژه ساختی مورد بررسی قرار می­گیرد. مهم ترین یافته­ های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی است، و این­که طبق الگوی گارسس تنها ترجمۀ معزی به صورت یک به یک می­باشد و این­که ترجمه­ ی انصاریان و حداد عادل تنها به صورت توضیح و بسط معنا می­باشد و در بقیه موارد هر سه مترجم طبق الگو پیش رفته­ اند.
Share/Save/Bookmark