امتیاز مثبت
۱
 
برگزاری جلسه دفاعیه رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاعیه رساله دکتری با موضوع «بررسی تطبیقی مبانی و روش تفسیر عرفانی المحیط الاعظم و تسنیم» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۴۷
کد مطلب: 11294
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از قم، جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو حسین تقی‌پور با موضوع «بررسی تطبیقی مبانی و روش تفسیر عرفانی المحیط الاعظم و تسنیم» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
این جلسه با حضور حجت الاسلام محمدمهدی گرجیان به عنوان استاد راهنما، مهدی باکوئی به عنوان استاد مشاور و داوری آقایان محمد اسعدی، رحمان عشریه و محمد اکبری برگزار شد.
چکیده:
در این رساله تفسیر المحیط الاعظم و تسنیم به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این بررسی، واکاوی مبانی و روش تفسیر عرفانی این دو تفسیر می‌باشد. مبانی این دو تفسیر از جنبه «مبانی معرفت‌شناختی»، «انسان‌شناختی»، «هستی‌شناختی» و «قرآن‌شناختی» مورد ارزیابی قرار گرفت که در اکثر موارد بین این دو تفسیر اتفاق نظر وجود دارد و عمده وجه افتراق این دو تفسیر در خصوص دستیابی یا عدم دستیابی به تاویل قرآن است. که سید حیدر مرتبه ای از تاویل را برای غیر معصوم ـ علمای باطنی ـ می‌پذیرد، اما در تفسیر تسنیم بیان تأویل قرآن صرفا از شئونات امام است و نه کس دیگر.
در بحث روش تفسیر در تفسیر براساس منابع مورد استفاده، ما شاهد روش تفسیر قرآن به قرآن، روش تفسر روایی و روش تفسیر اجتهادی(عقلی) در هر دو تفسیر هستیم با این توضیح که تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر تسنیم نمود بیشتری دارد.
نکته‌ای که به تبع بحث اختلاف دیدگاه دو مفسر در خصوص تأویل به وجود می‌آید، در روش تفسیری سید حیدر خود را نشان می‌دهد. مفسر تفسیر المحیط الاعظم قائل است قلب و مشهودات آن به عنوان مهترین منبع قرآن است و مفسر می‌تواند فراتر از تفسیر، از طریق یافته‌های قلبی، قرآن را تاویل کند. طبق این نظریه وی مدعی است که از طریق تطهیر قلب و ریاضات شرعیه، به علم لدنی و تاویل قرآن دست یافته است و مامور الهی بر آشکار کردن برخی از مکشوفات و تاویلات قرآنی برای اهل آن است. لذا تفسیر المحیط الاعظم تفسیری است که کاملا بر مبنای روش عرفانی به نگارش در آمده است. اما مفسر تفسیر تسنیم قائل به منبع بودن قلب و یافته‌های برای قرآن نیست هر چند که در بحث مبانی معرفت شناختی اعتقاد به علم حضوری از طریق قلب و تطهیر آن دارد، اما معتقد است یافته های قلبی را نباید در تفسیر دخیل کرد. لذا ما شاهد روش تفسیر عرفانی در تفسیر تسنیم نیستیم و عمده روش تفسیری آن تفسیر قرآن به قرآن است با اینکه از روش تفسیر ماثور و اجتهادی نیز استفاده شده است. در تفسیر تسنیم مفسر سعی دارد به بطون قرآن که معنی نهفته در پس الفاظ است از طریق نقل و عقل بدان دست یابد.
کلید واژگان: مبانی، روش، تفسیر عرفانی، تسنیم، المحیط الاعظم
Share/Save/Bookmark