امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه «بررسی نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن از منظر قرآن کریم و روایات» در دانشکده علوم قرآنی تهران
پایان نامه با عنوان «بررسی نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن از منظر قرآن کریم و روایات» در دانشکده علوم قرآنی تهران دفاع شد.
تاریخ انتشار : جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۲
کد مطلب: 11393
 
دفاع از پایان نامه «بررسی نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن از منظر قرآن کریم و روایات» در دانشکده علوم قرآنی تهران
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، جلسه دفاعیه دانشجو بهنام مردانیان رشته تحصیلی علوم قرآن و تفسیر مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن از منظر قرآن کریم و روایات» با راهنمایی  دکتر علی محمدی آشنانی و داوری دکتر حمید حسن زاده با نمره ۱۷.۵ و درجه خوب در دانشکده علوم قرآنی تهران به صورت حضوری برگزار شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
یکی از ابعاد مهم روحی انسان بعد اجتماعی اوست که بدون توجه به این بعد از شخصیت انسان تکامل او ناقص خواهد بود. دین اسلام نیز به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی، در راستای تکامل انسانیت از آموزه ای فروگذار ننموده است و بنا براین بخشی از آموزه های دین اسلام متمرکز بر پرورش بعد اجتماعی انسان و ارتباط او با همنوعان خود می باشد.
از طرفی، یکی از شاخه های دانش بشری شاخه ارتباطات است که نظریه های روانشناسی متعددی با این شاخه در تعامل است. یکی از این نظریه ها، نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن می باشد که بر پایه حالات نفسانی کودک، والد و بالغ بنا شده است و با دو رویکرد «تحلیل ساختاری» و تحلیل کنشی به بررسی این حالات نفسانی می پردازد؛ در رویکرد ساختاری، به بررسی مشخصه ها و ویژگی های این حالات نفسانی پرداخته و در رویکرد کنشی آنها را در ارتباط انسان ها با هم مورد مداقه قرار می دهد.
بنابراین تدوین یک مدل جامع ارتباطی ـ روانشناسی که به همه ابعاد روحی انسان توجه کافی داشته باشد، در راستای تقویت بعد اجتماعی انسان ضروری به نظر می رسد.
در پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، مؤلفه های این نظریه را به قرآن و روایات معصومین علیهم السلام عرضه نموده و پس از تحلیل نتایج به دست آمده، با نگاه به این آموزه ها، نقاط اشتراک و احیانا افتراق آنها را بیان نموده و گامی هر چند اندک در راستای تدوین مدل ارتباطی- روانشناسی مذکور برداریم. چرا که مکاتب روانشناسی غرب اصولا از نظر مکتب اسلام دید کامل و همه جانبه ای را نسبت به حقیقت انسان، به عنوان یک موجود الهی که به صورت بالقوه تجلی تمام اسماء و صفات الهی است، ندارند.
طبق بررسی انجام شده نقطه افتراق قابل توجهی ما بین نظریه تحلیل رفتار متقابل و آموزه های دین اسلام در مباحث مطرح شده یافت نشد، لکن در مقایسه آموزه های نظریه تحلیل رفتار متقابل با آموزه های دین اسلام این نتیجه حاصل گردید که آموزه های دین مبین اسلام، از منظری جامع تر نسبت به پیچیدگی های روحی انسان نگریسته است و بنابراین، آموزه های دین اسلام، متناسب با چنین زاویه دید جامعی بیان شده است.
به عبارتی دیگر در موضوعات مورد بررسی واقع شده، رابطه بین آموزه های دین اسلام و آموزه های تحلیل رفتار متقابل، عموم و خصوص مطلق می باشد.
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱. حالات نفسانی والد، کودک و بالغ
۲. پیش نویس زندگی
۳. بازی های روانی
Share/Save/Bookmark