امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در اصفهان
پایان نامه قرآنی دانشجوی دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد
تاریخ انتشار : شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۷
کد مطلب: 11736
 
 
به گزارش  ایحا از اصفهان، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان « جریان شناسی نفوذ استکبار و راه های مقابله با آن با تأکيد بر داستان يأجوج و مأجوج و سد ذوالقرنين و مصداق يابی آن در جهان معاصر » با نگارش سید کمال اصفا دانشجوی رشته علوم قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر رضا سعادت نیا و داوری دکتر نفیسه آذربایجانی  در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.

این پایان نامه در نهایت با درجه خوب پذیرفته شد.

چکیده این پایان نامه به شرح ذیل است:
این پژوهش با عنوان جریان شناسی نفوذ استکبار و راه های مقابله با آنها با تأکید بر داستان یأجوج و مأجوج و سد ذوالقرنین و مصداق یابی آن در جهان معاصر، در صدد بیان و پرده برداری ازپیشگو ئیهای علمی بسیار شگفت انگیز قرآن در مورد وقایعی است که برخی از آن در جهان معاصر به وقوع پیوسته و برخی در شرف وقوع است و در آینده در زمان معینی ابتدا در شروع قیامت صغری که آغاز ظهور است به وقوع خواهد .
این پژوهش درپی انطباق صفات یأجوج و مأجوج زمان ذوالقرنین در سوره کهف با صفات یأجوج و مأجوج زمان معاصرکه در سوره انبیاء آمده است، می باشد. روش ما در این پژوهش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است و از جمله دستاوردهای آن اینکه یأجوج و مأجوج زمان ذوالقرنین با یأجوج و مأجوج کنونی که آمریکا و اروپا هستند، انطباق دارد و آن حمله و نفوذشان هم مصداق بارزش، نفوذهای عرصه فرهنگی و ماهواره ای میباشد.
سدسازی در مقابل حملات فرهنگی اقتصادی و نظامی آنها راهکارهائی دارد که در این پایان نامه بیان شده است.
Share/Save/Bookmark