امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در مشهد
جلسه دفاع از پایان نامه «بررسی تطور تفسیر آیات علمی قرآن بر پایه مفهوم گفتمان (بررسی آیات کیهان‌شناسی و زمین‌شناسی)» در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۷
کد مطلب: 8684
 
 

به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، جلسه دفاع از پایان نامه «بررسی تطور تفسیر آیات علمی قرآن بر پایه مفهوم گفتمان (بررسی آیات کیهان‌شناسی و زمین‌شناسی)» با نگارش هدی تیزابی مشهدی دانشجوی رشته علوم قرآن کریم در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.

این پایان نامه با راهنمایی دکتر الهه شاه‌پسند و داوری دکتر محسن دیمه کارگراب در نهایت با نمره19/25 و درجه عالی در دانشکده علوم قرآنی مشهد پذیرفته شد.

در چکیده این پایان نامه آمده است:
توجه به تحول در فهم مفسران از برخی آیات قرآن کریم، مسئلۀ مهمی است که می‌تواند در درجۀ اول نشان بدهد تفسیر متن قرآن، همان‌گونه که بشری است، می‌تواند متأثر از هر آن چیزی باشد که مفسر را به لحاظ علمی و فرهنگی تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر مفهوم «گفتمان» را به منزلۀ هرآنچه می‌تواند فهم مفسر را تحت تأثیر قرار دهد در نظر بگیریم، می‌توانیم تحول فهم مفسران را در پرتو مفهوم گفتمان مورد بررسی قرار دهیم. این پژوهش، به عنوان یک مطالعۀ موردی، تحول فهم مفسران از برخی آیات موسوم به «علمی» قرآن کریم در حوزۀ کیهان‌شناسی و زمین‌شناسی در ریزموضوعاتی چون خورشید و حرکات آن، جاذبۀ زمین، دحوالارض و میخ بودن کوه‌ها را در نظر گرفته و بعد از بررسی آنها با توجه به مفهوم «گفتمان» و با نگاهی تاریخی، به این نتیجه رسیده که آنچه توانسته است فهم مفسران از متن آیات را تغییر دهد، ایدئولوژی و تغییر ابعاد فضای علمی غرب بوده که به تغییر گفتمان موجود در دوره‌های متقدم تا متأخر انجامیده است؛ با این توضیح که در دوران متقدم اسلامی، نگاه مفسران صرفاً ایدئولوژیک و وابسته به یافته‌های علمی آن دوران بود؛ اما به تدریج و با گسترش علم اسلامی، نگاه علمی در کنار ایدئولوژیک و تحت تاثیر فضای علمی غرب قرار گرفت که نتیجۀ آن تحول و البته پیشرفت مسلمانان در جوامع علمی و از جملۀ آنها، مفسران در ارائۀ مطالب علمی نسبت به آیات بود. در نهایت نگاه مفسران در قرون متأخر با توجه به تحول گقتمان علمی موجود نسبت به قرون اولیه، کاملاً علمی شده است که شواهد آن را می‌توان در تفاسیر علمی آنها از آیات قرآن کریم مشاهده کرد.

Share/Save/Bookmark