امتیاز مثبت
۰
 
نشست تخصصي مطالعات ميان رشته‌اي در دانشكده علوم قرآني مشهد برگزار شد
عضو پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتیت گفت: صور جامد حاكم در دانشگاه‌ها باعث ديواركشي بين دانش‌ها و عدم همكاري‌هاي علمي بين رشته‌ها شده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۳
کد مطلب: 8828
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی-دانشگاهی ایحاء از مشهد، قاسم درزي عضو پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی در نشست تخصصي مطالعات ميان رشته‌اي در دانشكده علوم قرآني مشهد به تبيين و ضرورت ميان رشته‌ها پرداخت و گفت: در دانشگاه‌ها براي مثال رياضي جزو علوم پايه و فلسفه جزو علوم انساني قرار مي‌گيرد و این در حالی است که این دو صرفاً از تفکر، برای پیشبرد کار استفاده می‌کنند و خیلی به هم نزدیک هستند.

درزي مرزبندي بين دانش‌ها را ناصحيح دانست و اظهار كرد: دانش‌ها با هم در ارتباط‌ هستند و مرزهاي دانش مثل مرزهاي جغرافيايي است و حالت ديناميک دارد و ما نياز داريم با ساير دانش‌ها ارتباط داشته باشيم و آن دانشي موفق‌تر است كه بيشترين ارتباط را با ساير دانش‌ها داشته باشد و اين در حالي است كه تصور جامدي در دانشگاه‌هاي ما وجود دارد و اين باعث شده بين دانش‌ها ديواركشي واقعي صورت گيرد و اصلاً دانشگاه‌ها معقول ندانند كه مثلاً يک استاد علوم پزشكي با استاد علوم انساني همكاري علمي داشته باشد و اساتيد بر استقلال رشته‌ها و دانش‌ها تأكيد و پافشاري دارند!

وي در تشريح ميان رشته، آن را فرايندي پژوهشي در يك مسئله يا مواجهه با يك موضوع دانست كه به سبب پيچيدگي و گستردگي امكان پرداختن به آن با يك رشته و تخصص وجود ندارد.

اين پژوهشگر ادامه داد: ميان رشته‌ها بنا به تعريف فرايند هستند و به صورت آني اتفاق نمي‌افتند و بر روي سيستم‌هاي پيچيده مي‌باشند كه در آن بايد متخصصين با هم گفت‌وگو كنند تا بينش‌هاي مختلف استخراج و ادراك جامع حاصل شود.

وی گفت: بسیاری از مشکلات به وجود آمده در جامعه ما از این جهت است که نگاه میان‌رشته‌ای وجود ندارد؛ برای مثال اگر در بلندمرتبه‌سازی شهری هر یک از مؤلفه‌ها در علوم مختلف مد نظر نباشد، مشکلاتی مثل آلودگی هوا، آلودگی منابع آبی، مسائل جمعيتي و سایر مشکلات به وجود می‌آید؛ چرا که موضوعات با جنبه‌های مختلف در هم تنیده شده است.

درزي به مثال‌هاي قرآني در اين زمينه نيز اشاره كرد؛ نظير كلمه «شاكله» كه ديدگاه‌هاي متنوعي در تفاسير براي آن ذكر شده و عواملي نظير كشش‌هاي رواني، تأثيرات اجتماعي، ژنوم انساني و رفتارهاي انساني در تعريف آن دخيل هستند يا ارتباط بين ايمان و عمل صالح در آيه ۹۷ سوره نحل و همچنين نگاه قرآن به زن كه مي‌بينيم گفتمان بسيار پيچيده‌اي در قرآن راجع به آن وجود دارد و نيازمند مطالعات ميان‌رشته‌اي است.

عضو پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی افزود: ما عمدتاً جنبه متنی قرآن را مورد توجه داریم و قرآن را در حد یک متن تنزل می‌دهیم. باید توجه کنیم که پیچیدگی بسیاری در فرهنگ خواننده و مخاطب وجود دارد که ما در بسیاری از موارد آن را در نظر نمی‌گیریم و پروژه‌هاي تفسيري به واقع فرارشته‌اي هستند؛ ولي اين مقوله ناديده گرفته مي‌شود.

وي با اشاره به توبه‌نامه يكصد نفر از برجسته‌ترين فيزيكدانان بعد از جنگ جهاني گفت: اين سيلي محكمي به تخصص‌گرايي بود و معنايش اين بود كه آن فيزيكدانان كه صرفاً براي تسهيل امور انساني شكافت هسته‌اي را انجام دادند، اطلاعاتي از عواقب حاصله از ساير علوم مرتبط آن در حوزه مردم‌شناسي و زيستي و غيره نداشتند.

درزي درخاتمه ضمن پاسخگويي به سؤالات مستمعين خاطرنشان كرد كه قدم اول در مسير موفقيت ميان رشته‌ها، همدلي و سازش متخصصين هر یک از رشته‌هاست كه جهت پيمودن ادامه راه امري ضروري است.
Share/Save/Bookmark