امتیاز مثبت
۱
 
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن در فصلنامه علمی مطالعات علوم انسانی
مقاله دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تحت عنوان «واکاوی شأن زنان در آیه چهاردهم سوره مبارکه آل عمران» در مجله علمی مطالعات علوم انسانی منشر می شود.
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۷
کد مطلب: 9647
 
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن در فصلنامه علمی مطالعات علوم انسانی
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، مقاله آقای دکتر علی محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تحت عنوان «واکاوی شأن زنان در آیه چهاردهم سوره مبارکه آل عمران» در مجله علمی مطالعات علوم انسانی به صاحب امتیازی انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران و سردبیری دکتر محمد تقی پور پذیرش شد و در شماره آینده نشریه منتشر خواهد شد.
نشریه «علوم اسلامی انسانی» در محور اصلی «پژوهش در حوزه علوم اسلامی و انسانی» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی و موردی می پردازد.
این نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می کند.
Share/Save/Bookmark