امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری دوره آموزشی کارگروه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دوره آموزشی کارگروه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با حضور سرپرست دانشگاه برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۱
کد مطلب: 9548
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا، در راستای اهداف و سیاست های راهبردی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، کارگروه های تخصصی حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه تشکیل شد و افراد در یک دوره ۲ روزه شرکت کردند.
این کارگروه ها عبارت از کارگروه آموزش و پژوهش، کارگروه فرهنگی و دانشجویی و کارگروه اداری، مالی و توسعه مدیریت و منابع بودند.
این دوره با هدف بررسی مباحث مربوط به «دوره نظارت و ارزیابی» و به صورت کارگاهی با تدریس دکتر صمد ایزدی و دکتر ابراهیمی برگزار شد.
«مفهوم شناسی نظارت و ارزیابی»، «آشنایی با کارگروه های تخصصی حوزه نظارت و ارزیابی»، «اهداف اهمیت و ضرورت نظارت و ارزیابی»، «انواع نظارت، عناصر و شیوه های آن»، «حیطه، عناصر و شاخص های عملکردی ارزیابان» و «فعالیت های علمی و کارگاهی ویژه کارگروه ها» از عناوین و موضوعات مطرح شده در این کارگروه ها بودند.
Share/Save/Bookmark