امتیاز مثبت
۰
 
آغاز طرح مطالعاتی کتب شهید مطهری در شیراز
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از شیراز ، طرح مطالعاتی کتب شهید مطهری در دانشکده علوم قرآنی شیراز آغاز شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۱
کد مطلب: 6109
 
آغاز طرح مطالعاتی کتب شهید مطهری در شیراز
 
حدائق، مسئول طرح مطالعاتی کتب شهید مطهری در استان فارس در جلسه افتتاح طرح مطالعاتی کتب شهید مطهری در دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز گفت: هدف دانشجویان علوم قرآنی باید شناخت دین باشد بطوری که ورود به این دانشکده این فرصت را می دهد تا دینمان را بشناسیم.
وی افزود : این طرح ما را با اسلام آشنا می کند. اسلامی که قبل تر آن را نمیشناختیم جامعه ی ما مسلمان است اما نبود شناخت کافی از اسلام موجب آسیب پذیری دین خواهد شد. دینی که شناسنامه ای به ما برسد آسیب پذیر است.
حدائق در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص توحید بیان کرد :. توحید دو شکل است، نظری و عملی. توحید نظری یعنی اعتقاد به خداوند و خالقیتش و تمام صفاتی که دارد و توحید عملی آن است که شخص با ایمان به معاد، زندگی می کند که چنین شخصی توحید عملی دارد. توحید نظری به ما معرفت و شناخت می دهد اما زندگی با توحید عملی است که ما را به سعادت می رساند.  توحید نظری به تنهایی کاری از پیش نمی برد و باید یادمان باشد شیطان در توحید نظری از همه ما قوی تر بود.
وی همچنین در خصوص طرح مطالعاتی اظهار کرد : اولین دستاورد این طرح این است که ما را برای رسیدن به یک معاد مطلوب آماده می کند. ما برای فلاح و رستگاری نیاز به آموزش و تربیت داریم و در تربیت باید ها و نباید ها وجود دارد. ما در این طرح خودمان را تربیت می کنیم و بعد به جامعه خدمت می کنیم.
مسئول طرح مطالعاتی کتب شهید مطهری در استان فارس افزود : این طرح در ابتدا ما را قوی می کند و به ما قدرت می دهد و البته باید مراقب باشیم چرا که شیطان با تمام تلاشش جلوی عملی شدن این طرح می ایستد. نکته ای حائز اهمیت که خوب است بدانیم این است که همیشه ورود به گناه ساده است اما بعد از آن باید مشقت زیادی کشید و در برابر انجام کارهای خیر و نیکو است که در ابتدا سخت اند اما اندکی بعد ساده می شوند.
وی همچنین بیان کرد : یک دستاورد بزرگ دیگر این طرح این است که به انسان منطق زندگی می دهد یعنی هر فعلی که بخواهیم انجام دهیم برایش منطق و دلیل خواهیم داشت. نکته دیگر اینکه ما در برابر امت خود وظایفی داریم و هرکس که بخواهد جامعه را درست کند اول باید به خود سازی برسد. این طرح ما را با مسئولیت هایمان آشنا می کند و بعد از آن ما را مسئولیت پذیر بار می آورد.

Share/Save/Bookmark