امتیاز مثبت
۰
 
در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد:
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در تهران برگزار شد
جلسه دفاع از پایان نامه «بررسی و نقد محتوایی کتاب پیام‌های آسمانی پایه هفتم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ منطقه ۱۲ شهر تهران» در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار گردید.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب: 8792
 
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در تهران برگزار شد
 
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء از تهران، جلسه دفاع از پایان نامه «بررسی و نقد محتوایی کتاب پیام‌های آسمانی پایه هفتم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ منطقه ۱۲ شهر تهران» با نگارش امان الله قنبری دانشجوی رشته علوم قرآن، مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر علی غضنفری و داوری دکتر حمید حسن‌زاده در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار گردید.

این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۹ و درجه عالی در دانشکده تهران پذیرفته شد.

در چکیده این پایان نامه آمده است:
هدف پژوهش حاضر، بررسی و نقد محتوایی کتاب پیام‌های آسمانی پایه هفتم پسرانه متوسطه منطقه ۱۲ شهر تهران می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدارس پسرانه پایه هفتم متوسطه اول منطقه ۱۲ شهر تهران در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶است که تعداد سه آموزشگاه و ۱۳۹۶نفر از دانش آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده و به پرسش‌نامه محقق ساخته‌ای که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است پاسخ داده‌اند. پس از بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی جامعه مورد پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از آمار استنباطی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد کتاب پیام‌های آسمانی، بر تقویت باورهای دینی دانش‌آموزان پسر تأثیر مطلوبی داشته است.
در فصل اول به تربیت و مصادیق تربیت دینی و همچنین آسیب‌های تربیت اشاره می‌شود.
در فصل دوم به روش‌های تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه و تجزیه و تحلیل پرسش‌های تحقیق و در ادامه به توصیف فرضیه‌ها و متغیرها پرداخته می‌شود.
در فصل سوم به بررسی و نقد محتوایی کتاب پیام‌های آسمانی و نتایج کلی تحقیق پرداخته می‌شود.
يافته‌هاى حاصل حاكى از اين است كه در مجموع، کتاب پیام‌های آسمانی درصدد تشویق دانش‌آموزان به دین است به نحوی که میان مطالب این کتاب و نیازهای دینی دانش‌آموزان رابطه مستقیم وجود دارد و این بدین معنی است که این کتاب تأثیر بسیار زیادی بر اخلاق، اندیشه و اعمال دانش‌آموزان داشته است و دبیران این درس توانسته‌اند اهداف کتاب پیام‌های آسمانی را به خوبی به دانش‌آموزان القا کنند.
مهم‌ترین سرفصل‌های این پایان‌نامه عبارت‌اند از:
۱. کلیات و مفاهیم نظری؛
۲. بررسی روش‌های تجزیه و تحلیل پرسش نامه؛
۳. بررسی و نقد محتوایی کتاب پیام‌های آسمانی و نتایج تحقیق انجام شده.
Share/Save/Bookmark