امتیاز مثبت
۰
 
پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی مشهد دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه «قیام ساعة در قرآن کریم و ارتباط آن با قیام حضرت مهدی(عج)» در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۵
کد مطلب: 9836
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «قیام ساعة در قرآن کریم و ارتباط آن با قیام حضرت مهدی(عج)» با نگارش جواد شاهی دانشجوی رشته تفسیر و علوم قرآن مجید مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر محسن رجبی و داوری دکتر محسن دیمه کارگراب در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۸و درجه بسیارخوب در مشهد پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
دو اصطلاح قرآنی «السَّاعَة» و «القِيامَة» در اغلب آثار تفسیری یکی پنداشته شده است، با این حال در روایاتی «السَّاعَة» ناظر به قیام امام مهدی(عج) دانسته شده است.
در این پژوهش جهت تعمق بخشیدن به اندیشه مهدویت و به روش تحلیلی ـ توصیفی، پس از بررسی روایات موجود و دیدگاه‌های مفسّرین، کوشش شده است که با توجه به سیاق آیات و روایات رسیده پیرامون قیام امام مهدی(عج) این آموزۀ اهل بیت(ع) تبیین شود. توجّه اغلب مفسّران به ارتباط بین «السَّاعَة» و قیام امام مهدی(عج) جلب نشده است؛ بعضی، روایات در این موضوع را ضعیف شمرده‌اند. تعدادی این ارتباط را نوعی تشبیه و بعضی به تأویل آن پرداخته‌اند. بعضی نیز قیام امام مهدی(عج) را از اشراط السّاعه دانسته‌اند. در دیدگاهی دیگر، الساعة و قیامت، مراتب مختلف یک حقیقت اند، دیدگاهی که با بررسی آیات شامل اصطلاح «السَّاعَة» و سیاق آنها تقویت می‌شود.
Share/Save/Bookmark