امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه «مبانی همسانی سیاست و دیانت از منظر قرآن کریم با تکیه بر اندیشه امام خمینی(ره) » در مراغه
پایان نامه «مبانی همسانی سیاست و دیانت از منظر قرآن کریم با تکیه براندیشه امام خمینی(ره)» در دانشکده علوم قرآنی خوی دفاع شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۹
کد مطلب: 11448
 
 
به گزارش ایحا از مراغه، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «مبانی همسانی سیاست و دیانت از منظر قرآن کریم با تکیه بر اندیشه امام خمینی(ره)» با نگارش بهرام بزرگی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و با راهنمایی دکتر حمید محمدی راد و داوری دکتر احد داوری در دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد. این پایان نامه در نهایت با درجه خوب در مراغه پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
با توجه به مفهوم دین و سیاست، می توان دریافت که در اسلام رابطه این دو منطقی و ماهوی است و لازم و ملزوم یکدیگرند. انسان بر حسب فطرتش برای ساماندهی امور دنیوی و اخروی اش، به دنبال آگاه ترین، بهترین و عادل ترین فرد است که ولی فقیه جامع الشرایط، مصداق بارز این فرد در دوران غیبت امام معصوم می باشد.
از منظر قرآن کریم تشکیل دولت از مقولات بدیهی است که تصور آن موجب تصدیق می شود. لذا ضرورتی انکارناپذیر است و همچنین تشکیل دولت منشأ فطری و الهی دارد.
از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) وجود سرزمین و جمعیت به عنوان دو شرط لازم زندگی و حکومت و حاکمیت به عنوان شروط کافی آن، پذیرفته شده است. دولت مطلوب از منظر آموزه های دینی، دولتی است که خدمتگزار مردم، قانون مدار و امانت دار باشد به طوری که مردم بتوانند حقوق خود را از دولت استیفاء نمایند و در مقابل، حقوق دولت(وفای به عهد،حضور در صحنه، مراقبت از کارگزاران و...) را نیز رعایت کنند و دولت و مردم با کمک هم در جهت تعالی معنوی و پیشرفت مادی حرکت نمایند.
Share/Save/Bookmark