امتیاز مثبت
۰
 
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی مشهد دفاع شد
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ادبیات انگیزشی قرآن کریم در تبیین معاد» در دانشکده علوم قرآنی مشهد به صورت مجازی دفاع شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۳۳
کد مطلب: 11457
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «ادبیات انگیزشی قرآن کریم در تبیین معاد» با نگارش خانم فاطمه فیضی پور، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر محمدجواد توکلی خانیکی و داوری دکتر محمدعلی طاهری نژاد در دانشکده علوم قرآنی مشهد به صورت غیرحضوری برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۷/۵ و درجه خوب در مشهد پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
قرآن کریم، تنها معجزه‌ ماندگار رسول اکرم(ص) است؛ معجزه‌ای که در اوج بلاغت و فصاحت است و تحدی کرده که اگر می‌توانید، مانند آن را بیاورید. گر چه عده‌ای خواهان آوردن مانند آن بوده‌اند، اما هرگز نتوانسته‌اند. با بررسی در آیاتی که توجه بیشتری به معاد دارند فهمیده می‌شود که بحث ایجاد انگیزه در مخاطب از مسائلی که در قرآن کریم به طور ویژه به آن توجه شده است؛ اصلی که در روان‌شناسی امروزه بسیار پرکاربرد است و در تک تک آیات قرآن با جلوه‌های متعدد بلاغی، سیاق، گفتاری، ادبی و به طرق مختلف مشهود است. معادباوری جنبه واحدی ندارد و لزوماً در چارچوب خاصی نمی‌گنجد.
این پژوهش با هدف بررسی ادبیات انگیزشی قرآن در تبیین معادباوری به تکنیک های بیانی قرآن که سبب جذب مردم به معادباوری می‌شود، پرداخته و به روش تحلیلی ـ توصیفی سامان یافته و به این نتیجه رسیده‌ است که:
الف) قرآن، خود را غیر قابل شک و تردید، جداکننده حق از باطل، غیر قابل انکار و مفید، معرفی می‌نماید و به طور کامل و صحیح به مردم رسیده است و با فطرت انسان در تضاد نیست. نظم آن متفاوت با نظمی است که نزد بشر مسبوق به سابقه است. لذا یک آیه از آیات قرآن می‌تواند کاری را با انسان کند که کل قرآن می‌کند.
ب) ترس، خشم، محبت، شادی، نفرت، حسادت، غبطه، پشیمانی، اندوه و... باعث انگیزش می‌شود و هر کدام به نحوی مثبت یا منفی در برانگیختن انگیزه تأثیر گذارند.
ج) قرآن به آموزه های اخلاقی توجه خاصی دارد و این آموزه‌ها هر چه بیشتر مورد توجه باشد، انگیزه‌ای برای اخلاق مداری می‌شود که ارتباط مسقیم با معاد دارد. اگر انسانی متوجه معاد و سرای باقی نباشد زندگی را برای خود و دیگران بیهوده تلقی می‌نماید و جز پوچی چیزی نمی‌بیند و قرآن با این توجه دادن به معاد زندگی انسان را هدفمند ساخته است.
Share/Save/Bookmark