امتیاز مثبت
۰
 
انتشار مقاله علمی پژوهشی مشترک اعضای هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی بجنورد
مقاله مشترک اعضای هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی بجنورد در دوفصلنامه علمی مطالعات فهم حدیث منتشر شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۰
کد مطلب: 11727
 
انتشار  مقاله علمی پژوهشی مشترک اعضای هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی بجنورد
 
به گزارش ایحا ازبجنورد، مقاله علمی پژوهشی «تحلیل فقه الحدیثی روایات رجم در منابع اهل سنت و نقش ابن شهاب زهری در تثبیت آن» با نگارش دکتر علی آهنگ و دکتر مهدی آریانفر اعضای هیات علمی دانشکده علوم قرآنی بجنورد در آخرین شماره دوفصلنامه علمی مطالعات فهم حدیث چاپ و منتشر شد.
                                                                        
بنابر این گزارش، کاربست روش فقه الحدیثی و رجال‌پژوهی در تحلیل گزاره‌های روایی و تاریخی مربوط به حکم رجم حکایت از نقش پررنگ ابن شهاب زهری در شهرت، توسعه و تثبیت این حکم دارد.

از آنجا که ثبت نظام‌مند حدیث و وقایع سده نخست هجری همزمان با فرمان عمر بن عبدالعزیز صورت گرفت و نام زهری در میان اولین مدوّنان رسمی حدیث به چشم می‌خورد، وی نخستین کسی است که می‌توانسته با گزینش اخبار و انتقال مفاهیم کلیدی به نسل بعد از خود نقش بی‌بدیلی در شکل‌دهی فرهنگی جامعه اسلامی ایفا کند. پ

بنابر توضیح نگارندگان این اثر، این پژوهش بر پایه تحلیل فقه‌الحدیثی و به کارگیری روش تحلیل إسناد-متن که در مطالعات حدیث پژوهی معاصر توفیقات خوبی به دست آورده، به تحلیل دستاورد حدیثی ابن شهاب زهری با تعیین حلقه مشترک پرداخته و به این نتیجه رسیده است که وی، از یک سو زمینه اشتهار روایتی موسوم به «آیه رجم» را فراهم نمود و از دیگر سو با نقل گسترده گزارشاتی از انجام رجم در سیره نبوی، کمک شایانی به تثبیت مجازات رجم در سنّت اسلامی کرد.
Share/Save/Bookmark