امتیاز مثبت
۵
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی قم با موضوع «زمینه های نفوذ نظام سلطه در کشورهای اسلامی و راهکارهای مقابله با آن، از دیدگاه قرآن کریم» برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۷
کد مطلب: 10593
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی قم
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از قم، جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی با موضوع «زمینه های نفوذ نظام سلطه در کشورهای اسلامی و راهکارهای مقابله با آن، از دیدگاه قرآن کریم» با نگارش ابراهیم امیدی دانشجوی رشته علوم قرآن مجید در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
این جلسه با حضور محمود ابوترابی به عنوان استاد راهنما و سکینه آخوند به عنوان استاد داور، در سالن جلسات دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
چکیده پایان نامه:
نظام سلطه به منظور افزایش قدرت استعماری خود، اخلال در نظام محاسباتی و چپاول سرمایه‌های مادی و معنوی کشورهای مسلمان، درصدد برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی، ایجاد نقشه راه و تقویّت خود و پیروانش در ابعاد فراگیر با استفاده از حربه‌های مختلف به منظور نفوذ در کشورهای اسلامی جهت رسیدن به اهداف، منافع و مصالح خود است. شناسایی طرح های منظور و راهکارهای مواجهه با این نقشه ها یکی از مأموریت های مهم و کلیدی موفقیت مسلمین در گستره تاریخ، به‌ ویژه نسل‌های حاضر و آینده است. قرآن کریم به بهترین وجه، طرح و نقشه‌های ورود دشمنان در بین مسلمانان و متناظر با این اوضاع و نقطه مقارن، راهکارهای مقابله با آنها را بیان نموده است.
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای و با تدبّر برخواسته از آیات قرآن کریم و با موضوع: «زمینه های نفوذ نظام سلطه در کشورهای اسلامی و راهکارهای مقابله با آن، از دیدگاه قرآن کریم» انجام شده است، ضرورت آن، آگاهی از زمینه‌های محاربانه نفوذ دشمن و کاربست راهکارهای مقابله با آنها از دیدگاه قرآن کریم با هدف حفظ حاکمیّت سیاسی و دینی و ایجاد محیط امن و آرام جهت پویایی و تحرّک نظام‌های اسلامی است.
مهمترین نتایج تحقیق عبارت است از: حفظ حاکمیّت الهی، حذف بسترهای زمینه‌ساز نفوذ دشمن با همفکری و تخصیص منابع درآمدی لازم، شکست فاحش رخنه دشمنان با اجرای عملیّات پیشگیرانه و حفاظت از مرزهای محسوس و نامحسوس، جلوگیری از ریزش پایه های اساسی انقلاب و سپردن زمام امور به نظام سلطه، ممانعت از تغییر ماهیّت دینی، افزایش قدرت نرم و سخت، پاسبانی از جان، مال و اعتبار مردم، حمایت از ارزش ها و آرمان های مقدّس دینی کشورهای اسلامی با امنیّت کامل و حصول آنان تا رسیدن به کمال مطلوب است.
بنابراین، در این جستار، محقق در فصل اوّل بر کلیّات و مفاهیم، در فصل دوم: زمینه‌ها و راهکارهای فرهنگی، در فصل سوم: زمینه‌ها و راهکارهای سیاسی، در فصل چهارم: زمینه‌ها و راهکارهای اقتصادی و در فصل پنجم به زمینه‌ها و راهکارهای نظامی نفوذ دشمن از دیدگاه قرآن کریم پرداخته است.
Share/Save/Bookmark