امتیاز مثبت
۱
 
جلسه پیش دفاع رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد
جلسه پیش دفاع رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۱
کد مطلب: 11763
 
 
به گزارش ایحا، جلسه پیش دفاع رساله دکتری با موضوع «بررسی تطبیقی مدیریت سیاسی جریان نفاق در نظام اسلامی با قرآن کریم و سیره نبوی» با نگارش شبیر فیروزیان و راهنمایی آقایان هادی نصیری و محمد جواد نوروزی و مشاوره محمد رضا جباری با داوری استادان سید کاظم سید باقری، محمد اکبری وعلی اصغر شعاعی در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.

چکیده رساله:
«منافق در ادبیات قرآن کریم، صرفاً به معنای «انسان دورو نیست؛ بلکه مفهومی کاملاً سیاسی و به معنای فرد و یا جریانی منسجم است که با «دورویی و «پنهان کردن عقائدش از مسلمانان و با «انگیزه های نفسانی ، به دنبال «براندازیِ حکومت اسلامیِ تحت مدیریت ولیّ خداست. قیودی که در تعریف قرآنی «نفاق وجود دارد، آن را از مفاهیم مشابهی همچون «بیماردلی متمایز می سازد. پیچیدگی های روانی و رفتاری این پدیده، موجب می شود تا ولیّ خدا به عنوان رهبرحکومت اسلامی، از روش های متنوع و پیچیده ای برای کنترل روانی و رفتاری منافقان بهره ببرد. روش هایی که حتی در مواردی منجر به بروز رفتارهایی متشابه از سوی ولیّ خدا می گردد. امامین انقلاب اسلامی که در طول دوران رهبری شان همواره با این جریان خطرناک مواجه بوده اند نیز با بهره گیری از مبانی قرآنی و تأسی به سنت نبوی، به بهترین و موفق ترین شکل ممکن توانسته اند آن را مدیریت کرده و آسیب های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از حضور این جریان در جامعه اسلامی را به حداقل ممکن برسانند.

کلید واژگان: جریان نفاق، منافقان، مدیریت سیاسی، قرآن کریم، سیره نبوی، امامین انقلاب اسلامی
Share/Save/Bookmark