امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «راهکارهای برون رفت از موانع اجرای عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن و روایات(با تاکید بر دیدگاه امام و رهبری)» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۹
کد مطلب: 11303
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از قم، جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو رضا جهانبخش با عنوان «عوامل تفرقه میان مسلمانان و راهکارهای برون رفت از آن از دیدگاه قرآن» با راهنمایی حجت الاسلام رحمان عشریه و داوری علیرضا کاوند در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
چکیده
عدل و عدالت یکی از صفات الهی است که هر دو جهان بر آن استوار است. یعنی عالم تکوین بر عدالت محوری در حال سیر و حرکت است و کوچکترین ظلم و ستم از ناحیه خداوند به مخلوقات روا نشده است. در عالم تشریع نیز مقوله عدل و عدالت الهی در اتقان کامل و والا قرار دارد. از این رو به بندگان خود امر کرده است که تمام کارهای خویش را بر اساس عدالت به پیش ببرند.
از آنجا که عدالت آرمان حکومت اسلامی شمرده شده تا در سایه سار عدالت افراد جامعه به سعادت برسند لذا حکومت انبیاء و صالحان بر عدالت و حق محوری شکل می گیرد و افراد جامعه دینی در واقع حامیان مظلوم و ظلم ستیز می باشند، تدبیر و مدیریت این جامعه توسط حاکم عادل صورت می گیرد، و برای تحقق عدالت در جامعه همه زیر دستان خود را به عدالت، قسط، انصاف و مساوات دعوت می نماید، چرا که مهمترین غایت در تشکیل حکومت الهی برقراری عدالت است و این مهم با رفع موانع آن میسر است، موانعی همچون؛ انسان محوری، مادی گرایی، غفلت از مبانی اعتقادی، عدم شایسته سالاری، اسراف و تبذیر، توزیع ناعادلانه ثروت، نبود قانون عادلانه و نبود روحیه انتقاد پذیری می باشد. که برطرف شدن آنها گامی موثر در اجرای عدالت می باشد.
تحقیق حاضر این موانع را بر اساس آموزه های اسلامی مورد تحلیل قرار داده و برای برطرف شدن موانع، راهکارهای معرفتی و مدیریتی برون رفت از موانع اجرای عدالت از دیدگاه قران و روایات پرداخته است. راهکارهایی همچون؛ خدامحوری، توجه به مبانی اعتقادی، تقویت روحیه انتقاد پذیری، شایسته سالاری، توزیع عادلانه ثروت ملی، ترویج روحیه قناعت و پرهیز از اسراف، حاکمیت قانون عادلانه در جامعه.
گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده و با دید توصیفی-تحلیلی به تبیین داده های تحقیق همت گماشته شده است .
کلید واژگان: عدالت، قسط، مساوات، انصاف،حکومت اسلامی،برون رفت،عدالت اجتماعی.
Share/Save/Bookmark