امتیاز مثبت
۲
 
پایان نامه قرآنی در شیراز دفاع شد
جلسه دفاع از پایان‌نامه «قواعد و راهکارهای رفع ابهام آوايی در فهم قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۳
کد مطلب: 8649
 
پایان نامه قرآنی در شیراز دفاع شد
 
به گزارش پایگاه قرآنی-دانشگاهی ایحاء از شیراز، جلسه دفاع از پایان‌نامه «قواعد و راهکارهای رفع ابهام آوايی در فهم قرآن» با نگارش مارال جوان‌بخت دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و با راهنمایی دکتر زینب روستائی و داوری دکتر سید روح الله دهقان باغی در دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار شد.

این پایان‌نامه در نهایت با نمره 18.5 در این دانشکده پذیرفته شد.

در چکیده این پایان نامه آمده است:
شناخت گونه‌های ابهام در زبان، يكي از مباحث مهم زبان‌شناسی است؛ زيرا شناخت آنها و نوع تعامل با آنها در فهم متن و مقصود گوينده بسيار اثرگذار است. ابهام به دو دسته ادبي و زباني تقسيم مي‌شود. ابهام زباني در گونه‌هاي مختلفي از جمله «ابهام ساختاري»، «ابهام واژگاني–معنايي» و «ابهام آوايي و زبر زنجيري» بررسي مي‌شود. «ابهام آوايي» كه بر اثر عدم شناخت و عدم رعایت عناصر آوایی در گفتار يا نوشتار پديد مي‌آيد، مانعي مهم در راه فهم درست متن است. این عناصر عبارت‌اند از: تکیه، آهنگ، درنگ و نواخت که در تولید و شیوه گفتار، تأثیرگذار بوده و بدیهی است که در انتقال منظور و مفهوم گوینده به شنونده یا مستقلاً در درک شنونده مؤثر است. «تکیه» شدت زیر و بم یا فشاری است که روی یکی از هجاها ظاهر می‌شود و آن هجا را نسبت به هجاهای دیگر برجسته می‌کند منظور از هجا (یا بخش) یک واحد سازمان‌دهنده برای سلسله صداهای گفتاری است. «آهنگ» زیر و بمی است که روی زنجیره آوایی کل جمله پدید می‌آید و می‌تواند افتان، خیزان، لغزان و یا متناسب با ریتم و لحن کلام نرم، کند و منقطع، سریع و یا کوبنده باشد. «درنگ» سکوت و مکث کوتاهی است که بین واژه، در جمله احساس شده و باعث روشن شدن معنا و ابلاغ پیام می‌گردد. «نواخت» زیر و بم در یک واژه است که معمولاً در زبان فارسی و عربی، تأثیر مهمی در معنا بر جای نمی‌گذارد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رويكرد شناختي به بررسی عنصر آوایی ذکرشده در آيات قرآن می‌پردازد.
در برخي از آيات كه محل درنگ یا جایگاه تکیه و یا آهنگ کلام در آنها مشخص نيست ابهام آوایی پيش مي‌آيد كه مانع فهم و دريافت مقصود آيه مي‌گردد؛ اينكه چگونه مي‌توان اين ابهام‌ها را از آيات قرآن برطرف كرد، پرسشي است كه اين پژوهش به دنبال پاسخ به آن است. نتايج حاكي از آن است كه شناسايي و تبيين سياق آيات، قواعد ادبی از جمله صفات ذاتی و عارضی حروف، قواعد نحوی و قواعد بلاغی از مهم‌ترين و مؤثرترين راهكارهاي رفع ابهام از این عناصر آوایی مي‌باشند.
كليدواژه‌ها: قرآن کریم، عناصر آوایی، ابهام آوایی، سیاق آیات، قواعد ادبی.
Share/Save/Bookmark