امتیاز مثبت
۰
 
پایان نامه «بررسی حوزه معنایی نصرت در قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی مشهد دفاع شد
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی حوزه معنایی نصرت در قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی مشهد دفاع شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۲
کد مطلب: 9837
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «بررسی حوزه معنایی نصرت در قرآن کریم» با نگارش خانم معصومه ابراهیم پور، دانشجوی رشته علوم قرآن مجید مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر کبری راستگو و داوری دکتر علی نوروزی در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره 19/5 و درجه عالی در مشهد پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
درک مدلول واژه‌های قرآنی به عنوان یکی از مهم‌ترین نشانگرهای مفهوم آیات، مبتنی بر شناخت صحیح لغات است. ضرورت شناخت معنای واژه‌ها هنگامی آشکار می‌شود که موضوع گذشت زمان و تغییرات معنایی عمیقی که در بسیاری از واژگان بشری اتفاق می‌افتد، امری مهم و قابل بررسی تلقی گردد. این در حالی است‌ که قرآن کریم با لغات و ویژگی‌های زمان خود نازل شده و متن ذوابعاد و جامعی به شمار می‌آید که بعد از ۱۴۰۰ سال، هنوز تازگی و تأثیرگذاری خودی را دارد.
از این‌ رو نگاه معناشناختی به این کلام وحیانی و تحلیل معنایی واژگان آن، به منظور دستیابی به لایه‌های معنایی آیات الهی امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. یکی از واژگان پربسامد و اساسی متن قرآن، واژه نصرت است که تأمل در مشخصه‌های معناساز آن، زوایای جدیدی از مفاهیم متعالی کلام مجید را بر همگان آشکار می‌سازد.
لذا نوشتار حاضر بر آن است تا با کاربست نظریۀ حوزۀ معنایی و روش بررسی هم‌زمانی، واژگان هم‌حوزۀ مفهوم نصرت را استخراج و چرایی معنایی استعمال هر یک را تبیین نماید. بررسی داده‌های قرآنی حاکی از آن است که مفهوم نصرت از اتم‌های معنایی [+تقویت]، [+ظهور] و [+فصل] تشکیل شده است.
این مؤلفه‌ها حضور واژگان فتح، غلبه، أید، سکینه، اطمینان، امداد، ظفر، ختم و ربط را در حوزۀ این مفهوم موجه می‌سازند. هر یک از این واژگان علاوه بر سه مولفۀ مذکور، از مؤلفه‌های معناساز دیگری برخوردارند که سبب تمایز آن‌ها از یکدیگر می‌شود، به‌ طوری که علیرغم تقارب معنایی برخی از آن‌ها با هم، جایگزینی یکی با دیگری موجب خلل در افادۀ معنای مراد خواهد شد.
Share/Save/Bookmark