امتیاز مثبت
۱
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در قم
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی قم با موضوع «بررسی آیات جهاد در سیر نزول با تأکید بر شبهات» برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۳
کد مطلب: 8739
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی-دانشگاهی ایحاء از قم، جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی با موضوع «بررسی آیات جهاد در سیر نزول با تأکید بر شبهات» با نگارش حسن خدامی دانشجوی رشته تفسیر قرآن مجید در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی قم با حضور حجت الاسلام سید عبدالرسول حسینی‌زاده به عنوان استاد راهنما و علی اصغر شعاعی به عنوان داور، در سالن جلسات دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.

چکیده پایان نامه:
فریضه الهی جهاد با توجه به جایگاه و اهمیت آن، بارها در قرآن کریم مورد توجه و عنایت خداوند متعال قرار گرفته و در آیات فراوانی بدان تأکید شده است. نزول آیات یادشده در شرایط، زمان‌ها و حالات متفاوت و وجود نوعی اختلاف بدوی بین این آیات از یک سو و نیز اختلاف بدوی بین آیات یادشده و آیات عفو و صفح، از سویی دیگر، سبب شده است تا برخی برای توجیه آن به سمت و سوی مسئله نسخ یا دیگر اسالیب بیانی روی آورند. برای روشن شدن کیفیت دلالت آیات مورد اشاره، بررسی آیات یادشده در سیر نزول می‌تواند کلید حلّ بسیاری از پرسش‌ها باشد؛ زیرا جهاد از احکامی است که به صورت تدریجی تشریع شده است.
پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی درصدد است تا با بررسی سیر نزول آیات جهاد در قرآن کریم، مراحل مختلف تشریع این فریضه الهی را تبیین و نسبت آیات جهاد را با آیات عفو و صفح روشن نموده، با پاسخگویی به شبهات، فلسفه و ضرورت جهاد را روشن کند. از بررسی آیات جهاد در سیر نزول نتایج ذیل به دست آمد: الف- آیات قرآن که راه جهاد و قتال را برای مسلمانان می‌گشاید به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ ۱. آیاتی که به صورت مطلق به جهاد برای گسترش اسلام و دفع ظلم و آزاد کردن انسان‌ها نظر دارد، ۲. آیاتی که به صورت مقید و مشروط به جهاد نظر دارد؛ یعنی جواز جهاد را مشروط به شروع جنگ از طرف دشمن کرده است و جهاد در آنها فقط جنبه دفاعی دارد. ب- هدف از جهاد گسترش قلمرو اسلامی و کشور گشایی نیست، بلکه هدف، ایجاد قسط و عدل و دفع ظلم و فتنه از جامعه بشری می‌باشد. ج- طبق آیات قرآن کریم جهاد، تکلیفی است شرعی که در بعضی موارد وجوب آن عینی و اغلب واجب کفایی است. د- وجوب جهاد اختصاص به شریعت اسلام نداشته و در شرایع پیشین نیز واجب بوده است. ه- جهاد در اسلام بر دو نوع است؛ دفاعی و ابتدایی و هدف از آن نیز فقط اعتلای کلمه حق می‌باشد. و- بین آیات جهاد و آیات عفو و صفح تعارضی وجود ندارد تا آیات جهاد را ناسخ آیات عفو و صفح بدانیم. ز- در اسلام برای اعتلای حق شیوه‌های دعوت، تبلیغ، موعظه حسنه، جدال احسن و جز این‌ها بر جهاد نظامی مقدم است و جهاد نظامی آخرین روش برای از بین بردن موانع گسترش کلمة الله است.
واژگان کلیدی: آیات جهاد، قتال، سیر نزول، شبهات، آیات عفو و صفح، نسخ.
Share/Save/Bookmark