امتیاز مثبت
۰
 
چاپ مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در دوفصلنامه پژوهش دینی
مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در دوفصلنامه پژوهش دینی چاپ شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۹
کد مطلب: 11340
 
چاپ مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در دوفصلنامه پژوهش دینی
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، مقاله علمی پژوهشی با عنوان «جستاری تاریخی، تطبیقی درباره واژه نذر و مشتقات آن در زبان های عبری_سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین» در شماره چهلم دوفصلنامه پژوهش دینی سال 99 توسط دو تن از اعضای هیئت علمی آقایان دکتر محمدعلی همتی از دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز و دکتر رضا سعادت نیا از دانشکده علوم قرآنی اصفهان چاپ شد.
بخشی از چکیده این مقاله به شرح ذیل می باشد:
موضوع پژوهش حاضر بررسی سیر تطور و تحول ساختاری و معنایی واژه نذر و مشتقات آن در زبان‌های عبری، عربی و سریانی با تمرکز بر گزارش قرآن و عهدین با روش تاریخی، تطبیقی ـ تحلیلی می‌باشد. مشتقات ریشه­ «نَذْر» در قرآن کریم در دو معنای نذر­کردن و ترساندن آمده ­است. اما در زبان عبری و عهد عتیق و همچنین در زبان سریانی و عهد جدید فقط در معنای نذرکردن آمده، خبری از معنای ترساندن در این دو زبان و عهدین وجود ندارد. بررسی­ ها نشان می­ دهد که هر چه به عصر اسلام نزدیک می­ شویم معنای دومی برای این ریشه شکل می‌گیرد و آن ترساندن است.
جهت دسترسی به اصل مقاله فوق الذکر یه لینک زیر مراجعه بفرمایید.
http://pdmag.info/article-۱-۱۱۴۱-fa.html
Share/Save/Bookmark