امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
جلسه دفاعیه پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه با عنوان «بررسی و نقد مبانی آیت الله معرفت در تعیین سوره های مکی و مدنی» به صورت مجازی برگزار شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۹
کد مطلب: 11548
 
 
به گزارش پایگاه قـرآنی دانشگاهی ایحا از كرمانشاه، جلسه دفاعیه دانشجو طیبه دانش رشته تحصیلی علوم قرآن مجید مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی و نقد مبانی آیت الله معرفت در تعیین سوره های مکی و مدنی» با راهنمایی دکتر مجید چهری و داوری دکتر زهره نریمانی با کسب درجه بسیار خوب به صورت مجازی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار شد.
در بخشی از این پایان نامه می خوانیم:
آیت الله معرفت در تعیین سوره های مکی و مدنی از روش ها و مبانی مختلفی استفاده کرده است که مهم ترین اصول ایشان روایات و به خصوص روایات ترتیب نزول می باشد. و این مقوله مبنای ارزیابی دیگر روایات قرار گرفته است. در کنار این مورد ایشان از شواهد و استدلال های عقلی، سیاق آیات، لهجه سوره، اجماع عالمان و ... نیز تکیه نموده است. البته لازم به ذکر است که ایشان به روایات اسباب نزول چندان اعتماد نداشته است و در مواردی که این گونه روایات در تعارض با روایات ترتیب نزول است، روایات ترتیب نزول را بر روایات اسباب نزول ترجیح داده است. استاد معرفت همچنین به سیاق آیات توجه فراوانی کرده است و در بیشتر موارد آن را بر روایات سبب نزول مقدم داشته است. در بحث روایت به تنقیح روایات و انضمام آن ها به آیات قرآن توجه نموده است و یکی از معتبرترین و علمی ترین شیوه تاریخ گذاری قرآن از نظر استاد معرفت به حساب می آید.
مهم ترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱. تعاریف و مفاهیم نظری تحقیق
۲. بازشناسی روش و مبانی آیت الله معرفت در تعیین سوره های مکی ومدنی
۳. تحلیلی بر ارزش گذاری و نقد مبانی آیت الله معرفت در تعیین سوره های مکی و مدنی
۴.کیفیت ترسیم معیار رسالت قرآن درشناخت آیات و سوره های مکی و مدنی
Share/Save/Bookmark