امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی ملایر
پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۶
کد مطلب: 11377
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاعیه دانشجو فرانک بیات رشته تحصیلی علوم قرآن مجید مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی عوامل تفرقه امت اسلامی با نگاه به شاخصه ها و اهداف امت اسلامی از منظر قرآن کریم» با راهنمایی دکتر رضا مهدیان فر و داوری دکتر حسنعلی نوروزی با نمره ۱۸ و درجه بسیار خوب در دانشکده علوم قرآنی ملایر برگزار شد.
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱. شاخصه های امت اسلام در قرآن
۲. اهداف امت اسلام از منظر قرآن
۳. علل تفرقه امت اسلام
در چکیده این پایان نامه آمده است:
موضوع این پژوهش بررسی علت‌های تفرقه امت اسلام با عنایت به شاخصه‌ها و اهداف تعیین شده برای امت اسلام در قرآن کریم می‌باشد.
هدف از این پژوهش بررسی شاخصه‎ها ترسیم شده برای امت اسلام در قرآن کریم و بیان اهداف حاصل از عمل به این شاخصه و همچنین بیان علل تفرقه امت اسلام که نتیجه عمل نکردن به شاخصه‌ها و دور ماندن از اهداف امت اسلام است، می‌باشد.
منابع محوری این پژوهش که با رویکردی پژوهشی و توصیفی و تحلیلی و به روش کتابخانه ای مورد استفاده واقع شده اند، عبارتند از قرآن کریم و نهج البلاغه، از سویی و کتب تفسیری و روایی شیعه و سنی از سوی دیگر و همچنین پاره ای از کتب تاریخی اسلام.
نتایج به دست آمده از این پژوهش بدین شرح است:
۱) قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی و سعادت بخش بشریت، راه های رسیدن به این سعادت را با ترسیم یک سری شاخصه ها و همچنین اهدافی برای انسان مسلمان و تسلیم محض اوامر الهی بازگو کرده است.
۲) مسلمانان تا حد زیادی از توجه و تدبر و عمل درباره این آیات و شاخصه ها و اهداف، دور مانده اند.
۳) عمل نکردن به شاخصه های فردی و اجتماعی، انسان مسلمان و تسلیم اوامر الهی منجر به بروز آفاتی در دین اسلام شده است.
۴) از جمله این آفات، تفرقه است که بنا به دلایل و عوامل تاریخی همچون : سرپیچی از فرمان پیامبر(ص) و اوامر الهی در قضیه جانشینی پیامبر (ص)، عوامل اجتماعی همچون: اختلاف طبقاتی، قطع ارتباط مسلمین با یکدیگر و پیوند آنان با کفار، عوامل فرهنگی همچون جهل و ظلم و... و عوامل سیاسی همچون وجود منافقان در بین مسلمانان و در قرون حاضر وجود و دشمنی استکبار جهانی و... و عوامل اقتصادی همچون فقر و.... و عوامل نظامی همچون: فروش سلاح های کشورهای غربی و... علل جغرافیایی همچون: اهمیت خاورمیانه، تعصبات نژادی که منجر به بروز تفرقه در بین امت اسلام گردیده است.
واژگان کلیدی: تفرقه، امت، اسلام، وحدت، شاخصه، اهداف
Share/Save/Bookmark