امتیاز مثبت
۰
 
برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه قرآنی در دانشكده علوم قرآني آمل
پایان نامه قرآنی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی آمل دفاع شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۱
کد مطلب: 7551
 
برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه قرآنی در دانشكده علوم قرآني آمل
 
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از آمل، جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی «بررسی تطبیقی اسباب نزول سوره انعام و تأثیر آن در آراء مفسران فریقین» با نگارش محمد گیلان دانشجوي رشته علوم قرآن مجید در مقطع کارشناسی ارشد و راهنمایی دکترجواد فرامرزی و داوری دکتر سید قاسم حسینی در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.

در چکیده این پایان نامه آمده است:
سوره انعام ششمین سوره قرآن کریم می باشد که طبق نظر اکثر مفسرین از سوره¬های مکی می¬باشد؛ این سوره، دارای ۱۶۵ آیه می باشد. مفسرین فریقین، برای این سوره حدود ۲۵ روایت سبب نزولی ذکر کرده¬اند. حال با توجه به این قبیل روایات که می تواند در آرای مفسرین تأثیر بگذارد؛ مساله مورد پژوهش در این پایان نامه این است که نقاط اشتراک و افتراق مفسران شیعه و اهل سنت در خصوص اسباب النزول سوره انعام چیست؟ و همچنین روایات اسباب النزول سوره انعام چه تاثیری در آراء تفسیری مفسران فریقین دارد؟. روش تحقیق در این پایان-نامه بصورت توصیفی – تحلیلی می¬باشد. یافته¬های پایان نامه حاکی از آن است که در سوره أنعام آیاتی وجود دارد که نقاط افتراق و اشتراک در اسباب النزول آن ها دیده می شود و تا حدی مصداق های آن آیات را تغییر می دهد؛ همچنین روایات دارای نقاط ضعف و قوتی (اعم از خود روایت، سند و متن روایت و مولفی که این روایات را در کتاب خود ذکر کرده است) می باشند که می توان روایات صحیح و ضعیف را از هم تمییز و جدا نمود.روایات سبب نزول تا جایی اهمیت دارد که نظراتی که مفسران در ذیل آیات گفته اند را، بعضی با تأکید بر روایات سبب نزولی و به طور مستقیم متأثر از آن روایت ذکر کرده اند و بعضی مفسران با منابع تفسیری دیگری بیان کرده اند. میزان تاثیر¬گذاری اسباب النزول در آراء تفسیری مفسران تا جایی است که بعضی مفسران به طور مستقیم از این روایت سبب نزولی تأثیر پذیرفته و نظر نهایی خود را بر مبنا آن بیان می کنند ولی بعضی از مفسرین نیز، با مطرح کردن مشکلِ محدود کردن مصداق آیه، یک دید نقادانه و منفی گرایانه به این دست روایات دارند؛ و به آوردن این دست روایات، ذیل آیات مربوطه، بسنده کرده اند.
کلید واژه : قرآن، اسباب نزول، أنعام، شیعه، اهل سنت.

مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱- دیدگاه مفسران فریقین درمورد متن روایات اسباب نزول سوره انعام چگونه است؟
۲- میزان تاثیر گذاری اسباب نزول سوره انعام بر آراء تفسیری مفسران فریقین چگونه است؟

این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۸ و درجه بسيار خوب در دانشکده علوم قرآنی آمل پذیرفته شد.
Share/Save/Bookmark